Rezultati pretrage — grupa Financije

A

 1. Akcept mjenice
 2. Akceptna institucija
 3. Akreditivni dokumenti
 4. Aktiva
 5. Aktuarska matematika
 6. Akvizicija poduzeća
 7. Al pari
 8. Alokacija troškova
 9. Alokacijska funkcija
 10. Američka depozitna priznanica
 11. Amortizacija
 12. Amortizacijska osnovica
 13. Amortizacijska rendita
 14. Amortizacijski fond
 15. Amsterdamska burza
 16. Analitičari vrijednosnih papira
 17. Analitička evidencija
 18. Anatocizam
 19. Anđeo investitor
 20. Aneks
 21. Angažirani kapital
 22. Angažirani kapital
 23. Anticiklička fiskalna politika
 24. Anticipativna aktiva
 25. Anticipativna kamatna stopa
 26. Anticipativni obračun kamata
 27. Anuitet
 28. Aprecijacija
 29. Aranžman za izdavanje nota

B

 1. Balonska isplata
 2. Bankarska garancija
 3. Bankarski novac
 4. Bankarstvo
 5. Bankovna trasirana mjenica
 6. Barirani ček
 7. Bazni poen
 8. Beskamatna obveznica
 9. Beskontaktno plaćanje
 10. Bez dividende
 11. Bezkuponska obveznica
 12. Bijeli vitez
 13. Bik
 14. Blok vrijednosnica
 15. BON 1
 16. BON 2
 17. Brusselsko carinsko nazivlje
 18. Brusselsko carinsko nazivlje
 19. Bruto dobit
 20. Brzi online zajmovi
 21. Budžet
 22. Budžet kapitala-investicija

C

 1. Call opcija
 2. Carina
 3. Carinska uprava
 4. Cash-flow
 5. Cijena novca
 6. Crni ponedjeljak

Č

 1. Čvrsta valuta

D

 1. Dan namire
 2. Datum plaćanja
 3. Deficitarno financiranje
 4. Deficitno financiranje
 5. Degradiranje
 6. Dekurzivni obračun kamata
 7. Depozit
 8. Depozit po viđenju
 9. Depoziti na tekuće i žiro račune
 10. Depozitni novac
 11. Derivati
 12. Devize
 13. Devizne pričuve
 14. Devizno tržište
 15. Dimljena haringa
 16. Disažija
 17. Diskont
 18. Diskontiranje
 19. Dividende
 20. Dječja obveznica
 21. Djelomično plaćene obveznice
 22. Dobit i gubitak u stranoj valuti
 23. Dobitak
 24. Dohodak od poslovanja
 25. Dokumentirani akreditiv
 26. Dolar
 27. Dospijeće
 28. Dospjeće
 29. Državne vrijedonosnice
 30. Državni proračun
 31. Državno nacionalno hipotekarno udruženje
 32. Dug
 33. Dugoročni krediti
 34. Dugoročni ugovor
 35. Dvosmjerno tržište

E

 1. ECB
 2. ECU
 3. Efektivna kamatna stopa (EKS)
 4. Elastična obveznica
 5. Emisija novca
 6. Emisija vrijednosnih papira
 7. Emitirani kapital
 8. Eskontna kamatna stopa
 9. Eskontni kredit
 10. Euribor
 11. Euro
 12. Eurodolar
 13. Euroobveznica
 14. Europska Banka za Obnovu i Razvoj (EBRD)
 15. Europska investicijska banka - EIB
 16. Europski klirinški sustav
 17. Europski monetarni sustav
 18. Europsko tržište novca
 19. Eurotržište
 20. Ex ante i ex post prinos

F

 1. Factoring
 2. Faktoring
 3. Fiksni dohodak
 4. Fiksni tečaj
 5. Fiksno ukamaćene obveznice
 6. Financijska godina
 7. Financijska kriza
 8. Financijska kuća
 9. Financijska mjenica
 10. Financijska poluga
 11. Financijski instrument
 12. Financijski leasing
 13. Financijski najam
 14. Financijski posrednik
 15. Financijsko planiranje
 16. Financijsko središte
 17. Fluktuirajući tečaj
 18. Forfait

G

 1. Garancija za dobro izvršenje posla
 2. Glavnica
 3. Glodač imovine
 4. Gotovina
 5. Gotovinska dokaznica

H

 1. HANFA
 2. Hedging
 3. Hibridni derivativni financijski instrumenti
 4. Hiperinflacija
 5. Hipotekarni kredit
 6. Hrvatska Narodna Banka (HNB)
 7. Hrvatska udruga banaka (HUB)

I

 1. Indeksni fond
 2. Inflacija
 3. Interest rate swap (zamjena kamatne stope)
 4. Interna stopa rentabilnosti (IRR)
 5. Internacionalno udruženje za razvoj (IDA)
 6. Investicijska pričuva
 7. Investicijska vrijednosnica
 8. Investicijski krediti
 9. Isporuka
 10. Izuzeti vrijednosni papiri
 11. Izvanredni rashod
 12. Izvor sredstava
 13. Izvoz kapitala
 14. Izvozni kredit
 15. Izvršna cijena

J

 1. Jednostavni kamatni račun
 2. Jednostruko ovlaštenje
 3. Junk obveznice

K

 1. Kamata
 2. Kamatna opcija, Opcija kamatne stope
 3. Kamatna otplata
 4. Kamatni ovratnik (Interest rate collar)
 5. Kapital
 6. Kapitalni rashod
 7. Kapitalski udio
 8. Kartice
 9. Kartice izdavatelji podijela
 10. Klirinška banka
 11. Komercijalna mjenica
 12. Komercijalne banke
 13. Komercijalni papir
 14. Kompenzacijski fond
 15. Koncertno društvo
 16. Konsolidirana bilanca
 17. Konvertibilne obveznice
 18. Konvertibilnost
 19. Konzorcijska banka
 20. Korporacijske obveznice
 21. Koznorcij za fiksno ukamaćenje obveznice
 22. Kratkoročni krediti
 23. Kratkotrajna imovina
 24. Kredibilnost
 25. Kredit
 26. Kredit dobavljača
 27. Krediti
 28. Kreditna unija
 29. Kreditne kontrole
 30. Kreditni poslovi
 31. Kreditni posrednici
 32. Kreditni rejting
 33. Kreditni rizik
 34. Kuna

L

 1. Leasing
 2. Leasing s dvostrukim odbitkom
 3. LIBOR
 4. Licenciranje
 5. LIFFE
 6. Likvidaciona masa
 7. Likvidna sredstva
 8. Likvidnost
 9. Lock-in efekt
 10. Lombardni kredit
 11. Longs
 12. Luksemburška trgovačka društva
 13. Ljuštenje dividende

M

 1. Makroekonomija
 2. Manipulativni kredit
 3. Medvjed
 4. Međunarodni Monetarni Fond (MMF)
 5. Međunarodno udruženje tržišta vrijedonosnica
 6. Mehanizam deviznih tečajeva
 7. Merger
 8. Metoda ubrzane amortizacije s opadajućim saldom
 9. Metode valorizacije zaliha
 10. Mjenica
 11. Mjenični kredit
 12. Mjenični protest, protest mjenice
 13. Mjenjačnica
 14. Mješoviti kredit
 15. Multilateralna investicijska garancijska agencija (MIGA)
 16. Multiplikacija depozita

N

 1. Nacionalizacija
 2. Nadzorna organizacija upravitelja investicija IMRO
 3. Nadzorno udruženje upravitelja i brokera financijskih posrednika
 4. Najviši iznos "kapa" kamatne stope (Interest rate CAP)
 5. Nalog za isplatu
 6. NASDAQ
 7. Negativne kamate
 8. Negocijabilni instrument
 9. Nelikvidnost
 10. Neosigurano
 11. Neutralni bankarski poslovi
 12. Neutralnost pri izvozu kapitala
 13. Nominalna vrijednost, nominalna cijena
 14. Nosilac sindikata
 15. Nostro akreditiv
 16. Novčana jedinica
 17. Novčana masa
 18. Novčani ekvivalenti
 19. Novčani surogat
 20. Novčani tok
 21. Novčani volumen
 22. Novčano tržište
 23. Nulti temelj
 24. Numerirani račun
 25. NYFE

O

 1. Obrasci platni promet
 2. Obrtni kapital
 3. Obveznica
 4. Obveznica bez kupona
 5. Obveznica ispod cijene
 6. Obveznica s fluktuirajućom stopom
 7. Odbitak PDV-a
 8. Odbjegli kapital
 9. Odbor za jedinstvene postupke identifikacije vrijednosnica
 10. Odbor za vrijednosnice i investicije
 11. Odvojeno trgovanje registriranim kamatama glavnice vrijednosnica - STRIPS
 12. Ograničenje sniženja kamatne stope
 13. Opcija u stranoj valuti
 1. Opcije
 2. Opća uplatnica
 3. Opoziva zamjena
 4. Oproštaj duga
 5. Oročeni depozit
 6. Osiguranje kredita
 7. Otplata prije roka
 8. Otplatni plan
 9. Otvoreni položaj
 10. Otvoreni zaziv

P

 1. Paralelno financiranje
 2. Paypal kako
 3. Platni promet
 4. Platni zastupnik
 5. Plitka obveznica
 6. Plutajuća stopa
 7. Počeknina
 8. Početna olakšica
 9. Podmirenje duga
 10. Polozaj
 11. Pomoćno društvo
 12. Ponudbena cijena
 13. Porez na prodaju strane valute
 14. Porez po odbitku
 15. Portfelj
 16. Posebna uplatnica
 17. Poslovna jedinica
 18. Postotna stopa na godišnjoj razini
 19. Pothvat za kolektivna ulaganja u prenosive vrijednosnice - UCITS
 20. Potpisnik emisije
 21. Potraživanja od kupaca
 22. Povijesni trošak
 23. Povlašteni prijenos
 24. Pranje dividende
 25. Pranje obveznica
 26. Praporci
 27. Pravo inozemnih ulaganja
 28. Pravo prvokupa
 29. Pregrupiranje
 30. Prekomjeran upis vrijednosnica
 31. Prenosive vrijednosnice
 32. Prepakiranje
 33. Pridružena trgovačka društva
 34. Prijenos gubitka
 35. Primarni novac
 36. Proračun
 37. Prospekt
 38. Provizija
 39. Provizija za kreditno zaduženje
 40. Put opcija

R

 1. Račun rashoda
 2. Rambursni kredit.
 3. Rangiranje
 4. Rashodi
 5. Raspodjela kapitala
 6. Razračunska ustanova
 7. Realna kamata
 8. Refinanciranje
 9. Refinanciranje
 10. Registrirana vrijednosnica
 11. Rejting agencija
 12. Rendita
 13. Renta
 14. Rentna kamatna obveznica
 15. Repo poslovi
 16. Reprogramiranje
 17. Restrukturiranje
 18. Revalvacija
 19. Rizik dospijeća
 20. Rizik kamatne stope
 21. Rotativni anranžman

S

 1. Samurajska obveznica
 2. Sanacija
 3. Savezna korporacija za osiguranje depozita
 4. SDA
 5. Sekuritizacija
 6. Sindicirani zajam
 7. SKDD
 8. Skupni računi
 9. Složeni kamatni račun
 10. Složeno ukamaćivanje
 11. Solventnost
 12. Spajanje poduzeća
 13. Specijalna prava vučenja (SPV)
 14. Središnja banka
 15. Srednja cijena
 16. Srednjoročne blagajničke obveznice
 17. Srednjoročni kredit
 18. Stambena štedionica
 19. Stambeno društvo
 20. Stand by aranžman
 21. Stopa federalnih fondova
 22. Strana obveznica
 23. Struktura kapitala
 24. Stvarni vlasnik
 25. Sufinanciranje
 26. Sumnjivo potraživanje
 27. Sustav odbitka dividende
 28. Sustav olakšica po osnovi cijene kapitala
 29. Svjetska banka

Š

 1. Štedionica
 2. Štedno i kreditno udruženje

T

 1. Tečaj
 2. Temeljni kapital
 3. Teorija preferencije likvidnosti
 4. Teorija segmentacije tržišta
 5. Terminska burza Chicago
 6. Terminska devizna transakcija
 7. Terminska trgovina stranim valutama
 8. Terminski depozit
 9. Terminski sporazum o kamatnoj stopi
 10. Terminski ugovor
 11. Terminski ugovor u stranoj valuti
 12. Tokijska burza
 13. Trajni nalog
 14. Trošak
 15. Troškovi kapitala
 16. Tržište neuvrštenih vrijednosnica
 17. Tržište novca

U

 1. Univerzalne banke
 2. Usklađenje zaliha
 3. Usmjeravanje dividende

V

 1. Valuta
 2. Vanjska sredstva
 3. Vrijednosni papiri

Z

 1. Zadužnica
 2. Zakup - najam
 3. Založno (hipotekarno) pravo
 4. Zamjena stranih valuta
 5. Zlatni padobran
 6. Zlato

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž