Pojam
Pranje obveznica

Metoda pretvaranja stečenog dohotka koji bi inače bio oporezivi dohodak (taxable income) u dobitak od kapitala (koji ili nije oporeziv ili je oporeziv po nižim stopama). U svom najjednostavnijem obliku ta metoda znači prodaju vrijednosnih papira s kamatom ili s dividendom (koji, dakle, nose kamatu ili dividendu) tako da kupac ima pravo na bilo koju značajniju kamatu (interest) ili dividendu (dividends) ubrzo nakon što one dospiju na naplatu. Primljena bi se prodajna cijena, koja bi, osim ako je riječ o ovlaštenom prodavatelju vrijednosnih papira (securities), redovno bila kapitalna isplata, tako uključila u iznos koji je općenito ekvivalentan očekivanoj kamati ili dividendi pribrojenoj temeljnoj vrijednosti (value) samoga vrijednosnog papira. Ako prodavatelj ponovno kupi vrijednosni papir neposredno nakon isplate kamate ili dividende, cijena bi bila "bivša dividenda". Uz uvjet da su druge okolnosti ostale jednake, ta bi cijena bila niža od cijene po kojoj je on vrijednosni papir izvorno prodao za, općenito, iznos dividende itd., te bi, osim što se tiče poreza, ponovni kupac praktično bio u istoj situaciji kao da je cijelo vrijeme bio vlasnik i primio dividendu itd. kao dohodak. U zemljama u kojim takva vrsta operacije može rezultirati poreznom pogodnošću za vlasnika vrijednosnih papira, porezni propisi obično sadrže odredbe koje ograničavaju ili onemogućuju takve prednosti.

Arbutina, Porezni leksikon