Pojam
Bezkuponska obveznica

Beskuponska obveznica ne sadržava kupone, odnosno ne donosi kamatu, tj. prinos, prodaje se po diskontiranoj vrijednosti, a otkupljuje po nominalnoj vrijednosti. Nominalna se vrijednost diskontira za iznos kamata od trenutka prodaje do dospijeća. Za razliku od standardne obveznice ne donosi kamatu u određenim vremenskim intervalima do dospijeća.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva