Pojam
Bolesničko osiguranje za vrijeme putovanja u inozemstvu

Bolesničko osiguranje za vrijeme putovanja u inozemstvu (engl. overseas travel sickness insurance, njem. Auslandsreisekrankenversicherung), bolesničko osiguranje uredeno za pokriće posebnih opasnosti i potreba za vrijeme puta u inozemstvu. Pokriva troškove liječenja, transporta u slučaju bolesti i prijevoza u slučaju smrti osiguranika. Svojstva su mu jednostavan postupak zaključenja osiguranja, kratko trajanje, jednokratna uplata premije, a zaštita počinje odmah bez karence ili odgode isplate naknade.

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezani pojmovi
Vezane grupe