Pojam
Bianko mjenica

Bianko mjenica (engl. blank bill, njem. Blankowechsel), pravovaljani vrijednosni papir iako se mjenični dužnik u ulozi trasanta potpisuje "in bianco" s namjerom preuzimanja mjeničnopravne obveze. Svoju propisanu formu dobiva unošenjem svih bitnih elemenata. Služi prvenstveno u svrhu osiguranja, a želi li njezin korisnik podići tužbu za ostvarenje svojih prava, mora je popuniti. Pogodbu o bjanko mjenici sklapaju trasant kao davalac i remitent kao korisnik, odnosno primalac mjenice, a ako se radi o bjanko akceptu, pogodbu sklapaju akceptant kao davalac i trasant ili remitent kao primalac. Upotreba bjanko mjenice vrlo je rasprostranjena u domaćem i međunarodnom platnom prometu kao prikladno sredstvo osiguranja tražbine, naknade štete i drugih budućih potraživanja visina kojih je neizvjesna u momentu njezina izdavanja. Iako ove mjenice imaju svojstvo prenosivosti, rijetko se koriste kao cirkulacijski vrijednosni papiri.

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezane grupe