Pojam
Datum početka pokrića

Datum početka pokrića datum i vrijeme od kojeg počinju obveze po ugovoru o osiguranju. Ako drugačije nije ugovoreno, ugovor o osiguranju proizvodi svoj pravni učinak istekom dvadeset četvrtog sata dana koji je u polici označen kao dan početka osiguranja (npr. po osiguranju koje počinje 1. srpnja osiguravatelj nema obvezu za štetni događaj koji je nastao do 24 sata 1. srpnja, već ima obvezu za sve štetne događaje koji nastanu nakon 00 sati 2. srpnja. Osiguranje traje do 24 sata dana koji je u polici naveden kao dan —> isteka osiguranja). Mogući su i ugovori koji predviđaju da osiguranje počinje tek kad se plati premija.

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezani pojmovi
Vezane grupe