Aktivno osiguranje

Aktivno osiguranje (engl. insurance in force, njem. Aktivenversicherung, zur Zeit gliltige Versicherung), 1. privatno osiguranje za zaštitu interesa na određenoj imovini ili pravima. Osiguranje ne postoji na stvari kao takvoj već je osiguran imovinski interes spram stvari ili prava, što je izraženo osiguranom svotom. Vrijedi princip konkretnog troška, što znači da naknada iz osiguranja ne može biti veća od stvarne štete. Naknada iz osiguranja ograničena je visinom osigurane svote, vrijednošću osigurane stvari i visinom štete. Primjer:  osiguranje kućanstva, osiguranje imovine od požara i drugih prirodnih nepogoda, osiguranje od loma stakla i dr. Suprotnost su mu pasivno osiguranje i svotno osiguranje.

 

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž