Pojam
Akreditiv

Akreditiv je pismo ili instrument plaćanja kojim nalogodavac akreditiva, preko banke, stavlja na raspolaganje korisniku akreditiva određeni iznos, a koji korisnik može naplatiti kada ispuni određene uvijete tj. obveze prema nalogodavcu akreditiva. Akreditiv je vrlo često korišten instrument plaćanja u trgovini jer pogoduje objema stranama.

Primjer funkcioniranja akreditiva:  Nalogodavac tj. kupac dobara otvara akreditiv kod banke, na koji polaže sredstva u korist prodavatelja tj. korisnika akreditiva. Banka zatim dostavlja prodavatelje informacije akreditivu i visini sredstava koje glase na akreditiv, te uvjetuje prodavatelja raspolaganjem akreditivom time što mora isporučiti robu nalogodavcu ili kupcu akreditiva.

Akreditivi su vrlo česti u međunarodnoj trgovini, pri čemu se oni najčeše dijele na :

   1. Nostro (uvozni) akreditivi- koje domaći uvoznici otvaraju u korist inozemnog prodavatelja (izvoznika),
   2. Loro (loro) akreditivi- koje inozemni kupac otvara domaćem izvozniku (prodavatelju),
   3. Opozivi akreditivi- koji se mogu u svako doba izmijeniti ili opozvati bez informiranja korisnika. Za korisnika je izuzetno važno da odmah kod otvaranja akreditiva u njegovu korist provijeri da li je riječ o opozivom ili neopozivom akreditivu.
   4. Neopozivi akreditivi- ne može opozvati bez suglasnosti korisnika.
   5. Prenosivi i neprenosivi akreditivi - označavaju mogu li se prenositi s korisnika akreditiva na drugu osobu. Prenosivi akreditiv postoji kada je izričito označen kao prenosivi, ako nije označen smatra se da je akreditiv neprenosivi.
   6. Obični (jednokratni) akreditivi - služe za jednokratno povlačenje akreditivnog iznosa i u praksi se upotrebljava pri jednokratnoj isporuci robe.
   7. Rotativni (revolving) akreditivi - akreditivi koji ne prestaju vrijediti povlaćenjem akreditivnog iznosa, već se nakon naplate obnavljaju ponovo na početni iznos. To obnavljanje (revolving) traje dok se ne dosegne maksimalni iznos koji se određuje ili iznosom ili brojem revolvinga
   8. Akreditivi po viđenju - isplaćuju se odmah nakon podnošenja dokumenata.
   9. Terminski akreditivi - akreditivi čija je naplata odgođena na određeno vrijeme