Pojam
Akreditiv s odgođenim plaćanjem

Akreditiv s odgođenim plaćanjem je akreditiv u kojem bankovna obveza isplate akreditivne svote korisniku akreditiva ne dospi¬jeva odmah po podnošenja urednih dokumenata i isteka roka za njihovo ispitivanje od strane banke. Takvim akreditivima obveza dospijeva u onome roku koji je naznačen u samome akreditivu, pri čem se taj rok može odrediti na bilo koji od uobičajenih načina određivanja rokova (točan dan, istek određenog broja dana, tjedana i si.). Gospodarski, takvim akreditivom može se postići kratkoročno kreditiranje kupca od strane prodavaoca

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva