Pojam
Dohodak

Teško je dati potpunu i točnu definiciju dohotka. Općenito, dohodak može označavati novčane iznose koje neka osoba ostvari, npr. dohodak od zaposlenja (employment income), dobit od poslovanja (profits), dohodak od najma (rental income) kamate (interest) itd. Ali to je određenje preširoko jer dohodak također može obuhvaćati i kapitalne (capital) stavke. Definicija je ujedno i preuska jer ne uključuje nenovčane dohotke (benefits in kind) ili pripisani dohodak (imputed income). Ona je preširoka i za potrebe oporezivanja jer podrazumijeva bruto dohodak (gross income), npr. bruto primitke od trgovine od kojih moraju biti odbijeni troškovi (expenses) da bi se došlo do neto oporezivog dohotka (taxable income) ili dobiti. Ponekad se može raspravljati o tome je li neki odredeni primitak dohodak ili nije (a ako nije, onda je možda kapital), a odluka uvelike može zavisiti o konkretnim okolnostima. Zbog toga u propisima o oporezivanju dohotka obično nema odredene definicije dohotka, nego se umjesto toga u njima taksativno nabrajaju, i time određuju kao dohodak, različite konkretne stavke, uz ugrađenu odredbu "zahvaćanje svega" ("catch all"), da bi bilo obuhvaćeno i sve ostalo što je važno za oporezivanje porezom na dohodak. Dohodak se ponekad razlikuje od kapitalnih dobitaka time što se naziva običnim dohotkom.

Arbutina, Porezni lesikon