Pojam
Katastarska najamnina

Pojam rabljen u nekim zemljama za određivanje minimalnog iznosa dohotka od iznajmljivanja (rental income) koji se računa (kao porezna osnovica) vlasnicima nekretnina na gradskom području.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe