Pojam
Katastar

Javni registar (zemljišne knjige) u kojemu su ubilježene nekretnine (real pro- perty) za potrebe određenja vrijednosti (value), vlasništva i prijenosa vlasništva nad nekretninama. Primarna svrha katastra jest zaštita prava vlasništva prema trećima.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe