Pojam
Kredit

Kredit je aranžman u kojem se zajmodavac, najčešće banka, daje novac ili imovinu zajmoprimcu, a zajmoprimac se obvezuje na povrat novca ili imovine, obično zajedno s kamatama, u nekom budućem trenutku i to na vrijeme. Općenito, zajmodavac preuzima rizik da mu zajmoprimac neće vratiti posuđeno ili da mu neće vratiti na vrijeme.
Djele se na dugoročne ili kratkoročne s obzirom na rok dospijeća. Najpopularniji dugoročni krediti stanovništvu su stambeni krediti, dok kod kratkoročnih dominiraju nenamjenski krediti.