Pojam
Bankar

Bankarom se smatra osoba koja je vlasnik banke ili koja je visokopozicionirana u upravi banke. Dodatno u širem smislu, bankarom se smatra svaka osoba koja radi u Banci.

Vezane grupe