Banka

Banka je profitna organizacija kojoj je core business nuđenje financijskih usluga. Tradicionalne usluge banke svode se na primanje depozita, koji su joj i izvor sredstava, te davanje kredita iz depozita, te pružanje usluga novčanih transakcija. Banke nude različite proizvode koji su fokusirani na poduzeća, stanovništvo ili na državu.

Prva banka današnjeg tipa bila je Banco di San Giorgio, koja je osnovana u Genovi, u Italiji u 15. stolječu. U Hrvatskoj postoji preko 30 banaka, kojima je za poslovanje na tržištu potrebna dozvola HNB-a.

Vezani pojmovi

 1. Banka novčarskog središta
 2. Banka za međunarodne obračune
 3. Bankar
 4. Bankarska obavijest
 5. Bankarska škola
 6. Bankarska uredba
 7. Bankarski novac
 8. Bankarstvo
 9. Bankovna poslovnica
 10. Bankovne rezerve
 11. Barirani ček
 12. Bundesbanka
 13. Chat bankarstvo
 14. Crni ponedjeljak
 15. DAB Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
 16. Depo poslovi - trezori
 17. Depozit
 18. Disintermedijacija
 19. Državno nacionalno hipotekarno udruženje
 20. Dugoročni krediti
 21. Dvojno ovlaštenje
 22. Efektna banka
 23. Eksterna sredstva
 24. Elektronički sustav plaćanja
 25. Emisija
 26. Emisija prava
 27. Europska Banka za Obnovu i Razvoj (EBRD)
 28. Europsko tržište novca
 29. Federalni sustav rezervi
 30. Fiksiranje
 31. Financijska kuća
 32. Financijske institucije
 33. Financijsko središte
 34. Fond tržišta novca
 35. Forfait
 36. Garancija
 37. Garancija za dobro izvršenje posla
 38. Glass-Steagallov zakon
 39. Gubici od zajmova
 40. Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak (HBOR)
 41. Hrvatska Narodna Banka (HNB)
 42. Hrvatska udruga banaka (HUB)
 43. IBAN
 44. Imenovana osoba
 45. Investicijska banka
 46. Investicijska društva
 47. Juriš na banke
 48. Kamatna stopa
 49. Kapitalski udio
 50. Klirinška banka
 51. Konzorcijska banka
 52. Korespondentna banka
 53. Kredit
 54. Kredit dobavljača
 55. Kredit kupcu
 56. Kredit po tekućem računu
 57. Krediti
 58. Krediti za održavanje likvidnosti banaka
 59. Kreditna linija
 60. Kreditna politika
 61. Kreditni aranžman
 62. Kreditni poslovi
 63. Kreditni rizik banke
 64. Lihvarstvo
 65. Maržni račun
 66. Međubankovno tržište
 67. Menadžerski otkup
 68. Multiplikacija depozita
 69. Nevidljivi predmeti trgovanja
 70. Nosilac sindikata
 71. Ograničavanje kredita
 72. Opcije
 73. Osobni bankar
 74. Otplata prije roka
 75. Polog
 76. Ponzijeva shema
 77. Posebne rezerve
 78. Posrednik
 79. Postbank
 80. Postdatirati
 81. Potvrda o odobrenju kredita
 82. Povijest banaka u HR
 83. Povjerenik
 84. Povjerenik
 85. Povlačenje
 86. Prekoračenje
 87. Prijavljivanje podataka
 88. Raspon
 89. Raspon između ponudbene i prodajne cijene
 90. Recikliranje
 91. Refinanciranje
 92. Reprogramiranje
 93. Rezerva gotovine
 94. Rizik kapitala
 95. Rotativni anranžman
 96. Satelitsko bankarstvo
 97. Satelitsko bankarstvo
 98. Sekuritizacija
 99. Specijalizirane banke
 100. Središnja banka
 101. Svjetska banka
 102. Šifrirani račun
 103. Štedionica
 104. Štedna banka
 105. Trgovačka banka
 106. Ukrštena prodaja
 107. Univerzalne banke
 108. Vjerovnik
 109. Vlastiti bankarski poslovi
 110. Vrijednost zaduženja kod založnog kredita
 111. Zajam
 112. Zlatno bankarsko pravilo

Vezane grupe

 1. Banke

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž