Pojam
Nosilac sindikata

BANKA koja vodi organizaciju SINDICIRANOG ZAJMA ili potpisivanja vrijednosnica. Nosilac sindikata obavlja većinu mukotrpnih poslova pregovaranja sa zajmoprimateljem i jamči da će preuzeti najveći dio EMISIJI: koji ostane neprodat. Za to dobiva i najveću naknadu, kao i prvo mjesto na "NADGROBNOJ PLOČI".

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik