Vrijednosni papiri

Vrijednosni papiri kojima se trguje u većini slučajeva predstavljaju privremene pričuve viška novčanih sredstava. Oni također mogu biti i sredstva sadržana u pogonima ili opremi i si. Te se vrijednosnice obično iskazuju kao dio tekuće imovine. Međutim, vrijednosnice koje predstavljaju privremena novčana ulaganja namijenjena posebnim ciljevima, kao što su proširenje pogona ili pričuve za buduće potrebe, trebale bi se iskazivati kao dugoročne investicije.

Zgombić, Business dictionary

Vezani pojmovi

 1. Alfa dionice
 2. Alotman
 3. Alternativna investicija
 4. Arhivirana prijava
 5. Automatske burzovne kotacije SEAQ
 6. Beta dionice
 7. Bik
 8. Certifikat o prirastu na trezorske vrijedonosnice
 9. COB
 10. Dan namire
 11. Degradiranje
 12. Deregulacija
 13. Derivati
 14. Dijeljenje dionica
 15. Dimljena haringa
 16. Dionica
 17. Dionička premija
 18. Dionička premija
 19. Disažija
 20. Disintermedijacija
 21. Diskrecioni račun
 22. Dividendno pokriće
 23. Dospijeće
 24. Dow Jones indeksi
 25. Državne vrijedonosnice
 26. Dvojno ovlaštenje
 27. Dvojno tržište
 28. Dvosmjerno tržište
 29. Efektna banka
 30. Emisija
 31. Emisija prava
 32. Emisija u optjecaju
 33. Emisija vrijednosnih papira
 34. Emisijska cijena vrijednosnica
 35. Fiksno ukamaćene obveznice
 36. Financial Times
 37. Flotacija
 38. Formalno ime
 39. FT-SE 100
 40. Glass-Steagallov zakon
 41. Glavnica
 42. Ime
 43. Inicijalna javna ponuda
 44. Investicijska društva
 45. Investicijska vrijednosnica
 46. Izvoz kapitala
 47. Izvršenje prava
 48. Jama
 49. Jednostruko ovlaštenje
 50. Junac
 51. Komercijalna mjenica
 52. Komercijalni papir
 53. Komisija za vrijednosnice i burze - SEC
 54. Komisioni posao
 55. Konosman
 56. Kontrolor za poslovanje vrijenosnicama
 57. Konzorcij
 58. Koznorcij za fiksno ukamaćenje obveznice
 59. Kupon
 60. Licitacijska ponuda
 61. Likvidacijski termin
 62. Limit
 63. Longs
 64. Longs
 65. Maržni račun
 66. Medvjed
 67. Međunarodno udruženje tržišta vrijedonosnica
 68. Mirovinski fond
 69. Mogućnost kupnje dionica
 70. Nalog s ograničenjem
 71. NASDAQ
 72. Nosilac sindikata
 73. Obveznica bez kupona
 74. Odbor za jedinstvene postupke identifikacije vrijednosnica
 75. Odbor za vrijednosnice i investicije
 76. Odvojeno trgovanje registriranim kamatama glavnice vrijednosnica - STRIPS
 77. Operacije na otvorenom tržištu
 78. Opkoračivanje
 79. Osigurana hipotekarna zadužnica
 80. Osigurani zajam
 81. Otvoreni zaziv
 82. Pasivni bankarski poslovi
 83. Pismo umirenja
 84. Plasiranje
 85. Plašt
 86. Počeknina
 87. Podređen drug
 88. Polozaj
 89. Ponudbena cijena
 90. Poslovna knjiga
 91. Pothvat za kolektivna ulaganja u prenosive vrijednosnice - UCITS
 92. Potpisnik emisije
 93. Povjerenik
 94. Povjerenik
 95. Predvodnica
 96. Preko šaltera
 97. Prekomjeran upis vrijednosnica
 98. Prenosive vrijednosnice
 99. Prepakiranje
 100. Prevara
 101. Prijavni obrazac
 102. Primarni preprodavatelj
 103. Primarno tržište
 104. Primjerena revnost
 105. Prinos do dospijeća
 106. Prodajna ponuda
 107. Prognoziranje
 108. Programsko trgovanje
 109. Prvorazredne obveznice
 110. Ranžirac
 111. Ranžirac
 112. Raspon
 113. Razlika
 114. Razračunska ustanova
 115. Redovite dionice
 116. Registrirana vrijednosnica
 117. Rendita
 118. Repo poslovi
 119. Rotativni anranžman
 120. Savezna korporacija za stambene hipotekarne kredite
 121. Savjetodavni letak
 122. Sekuritizacija
 123. SKDD
 124. SKDD
 125. Srednja cijena
 126. Srednjoročne blagajničke obveznice
 127. Tokijska burza
 128. Tržište neuvrštenih vrijednosnica
 129. Tvorac tržišta
 130. Vlastiti bankarski poslovi
 131. Vlastiti kapital
 132. Zaduživanje kod banaka
 133. Zlatni certifikat

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž