Pojam
Tokijska burza

Glavno tržište za kupovanje i prodavanje japanskih dionica i druga po veličini burza na svijetu (nakon newyorske) s obzirom na tržišnu vrijednost. S obzirom na količinu prodanih dionica u godinu dana, premašuje čak i New York.
Dionice imaju donekle različitu ulogu u japanskim financijskim poslovima nego što je imaju u Europi i SAD-u. Kompanije ne ovise toliko o njima da bi pribavile kapital; važniji dobavljači sredstava su njihovi bankari i vlastiti izvori. Dioničari ne dobivaju darežljive dividende; što se njihove naknade tiče, moraju se više oslanjati na kapitalni dobitak. Jedna je posljedica toga da je burza sličnija kockarnici nego Wall Streetu.
Tokijska burza podijeljena je na dvije sekcije: Prvu sekciju i Drugu sekciju. Zahtjevi koje poduzeća moraju ispuniti da bi mogla kotirati u Drugoj sekciji nisu tako strogi kao za uvrštenje u Prvu sekciju. Sve najvažnije japanske multinacionalne korporacije kotiraju u Prvoj sekciji.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik