Pojam
Dionica

Dio vlasništva kompanije koje se dobiva u zamjenu za kapital. Dionicama se može trgovati na burziI. Za gotovo sve svrhe i namjere u engleskom se mogu upotrebljavati oba termina, tj. "share" i "stock". Dionički kapital obično se označava riječju "stock", pri čemu se misli na kapital koji pripada kompaniji (obične dionice, povlaštene dionice itd.). Dioničari su ljudi koji posjeduju dio tog dioničkog kapitala. Oni su također vlasnici običnih dionica.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe