Pojam
Amsterdamska burza

jedna od najstarijih svjetskih burzi vrijednosnica, po obujmu i tržišnoj vrijednosti uvrštenih dionica na četvrtom mjestu u Europi. A. b. nije terminsko već gotovinsko tržište: transakcije se zaključuju na fiksnoj osnovi, plaćanje i isporuka na isti dan, sedam kalendarskih dana nakon zaključene transakcije; dionice glase na donosioca. Osim zakonske regulative, postoji jaka samoregulativa burzovne udruge koja se sastoji od brokera, specijalista i komercijalnih banaka čiji upravni odbor upravlja burzom. Udruga donosi pravila o uvrštenjima, cijenama, potrebnim dokumentima, mešetarinama i odgovorna je za njihovo provođenje.

Baletić, Ekonomski leksikon