Pojam
Burza vrijedonosnica

Burza je organizirano mjesto trgovanja čija je glavna funkcija omogućiti susretanje ponude i potražnje vrijednosnih papira pod jednakim uvjetima za sve sudionike. „Pod jednakim uvjetima“ označava jednaku dostupnost podataka o vrijednosnim papirima kojima se trguje, kao i dostupnost podataka o trenutnoj ponudi i potražnji vrijednosnih papira.
Burza služi vremenskom i prostornom (u novije vrijeme i virtualnom) objedinjavanju trgovanja uz kontrolirano utvrđivanje cijena. Cilj im je povećanje transparentnosti tržišta vrijednosnica, veća učinkovitost, smanjenje troškova transakcija ali i zaštita od manipuliranja.
Podrijetlo naziva burza nije izvjesno.
Jedna od pretpostavki je da je nazvana po "Bourse de Paris" francuskoj nacionalnoj veletržnici dionica.
Drugi smatraju vjerojatnijim, da je burza dobila ime miješanjem prezimena trgovačke obitelji van de Beurse iz 16. stoljeća sa lat. pojmom Bursa. Prva burza osnovana je 1531. u Antwerpenu.
Burza se može osnovati samo kao d.d. u skladu sa zakonom o trgovačim društvima i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira. Sudionici u trgovini na burzi mogu biti samo ovlaštena društva koja su članovi burze. Poslove s vrijednosnim papirima mogu obavljati samo banke i brokerska duštva

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik