Pojam
Investicijska pričuva

Porezni obveznici koji udovoljavaju unaprijed propisanim uvjetima mogu na temelju sustava investicijske pričuve pohraniti dio svoje dobiti (profits) kao pričuvu za buduća ulaganja i odbiti od dobiti iznos godišnjeg prinosa toj pričuvi. Učinak sustava investicijske pričuve jest odbitak pri budućemu investicijskom trošku prije nego što je do ulaganja zaista i došlo. Kao opće pravilo, iznos uključen u investicijsku pričuvu mora biti dodan unatrag oporezivoj dobiti ako nije izvršeno novo ulaganje u određenom razdoblju.
Investicijska pričuva propisana je kao poticaj na posebna ulaganja koja udovoljavaju unaprijed propisanim uvjetima.

Arbutina, Porezni leksikon