Pojam
Efektivna kamatna stopa (EKS)

Efektivna kamatna stopa ili EKS je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit, i ostale izravno povezane troškove kredita. EKS se isto tako može računati i na depozite time da se sagleda nominalna kamatna stopa i premija na štednju, ako postoji.
Postoje četiri metode izračuna EKS-a: aktuarska metoda, direktna metoda, tzv konstantna metoda N metoda. 
U Hrvatskoj, Hrvatska Narodna Banka (HNB) je zadužena za određivanje metode izračuna Efektivne kamatne stope koju su banke nužne primjenjivati. Za informativni i objektivni izračun efektivne kamatne stope koristite kalkulatore kredita.
 

Usporedba HR kredita po EKS-u: stambeni, autokrediti, nenamjenski, studentski, kartice i depoziti.