Loading...

Često postavljena pitanja

Kako podići stambeni kredit?

Kod podizanja stambenog kredita, postupak odobravanja je mukotrpan i dug. Koraci u odobravanju stambenog kredita:

 1. Odabir napovoljnijeg stambenog kredita
 2. Odlazak u banku i informiranja oko procedure
 3. Prikupljanje potrebne dokumentacije
 4. Obrada kreditnog zahtjeva za stambeni kredit
 5. Izrada ugovorne dokumentacije
 6. Zaključivanje ugovora o kreditu 
 7. Zasnivanje založnog prava na nekretnini
 8. Korištenje stambenog kredita

Zahtjev za kredit je prvi korak u kreditnom procesu. Uz zahtjev za kredit klijent. prilaže i traženu dokumentaciju koja je potrebna za procjenu kreditne sposobnosti i dokazivanje namjene kredita. Za kredite sa zalogom na nekretnini potrebno je priložiti i procjenu vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog. Procjenu nekretnine klijent može dogovoriti i u Banci u kojem slučaju procjenu obavljaju procjenitelji iz njihove bankarske korporacije, ali znaju priznati i procjenu nezavisnog ovlaštenog procjenitelja. 
Zato su tu stručnjaci s portala moj-bankar.hr kako bi vam potpuno besplatno na bezbolan naćin pomogli kroz sve korake.

Koji su uvjeti za podizanje stambenog kredita?

Kod bankarskih proizvoda stambenih kredita svaka od hrvatskih banka internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost. Banke zadržavaju diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Uobičajeni uvijeti za kreditnu sposobnost  kod stambenih kredita:

 • Osobe s redovitim mjesečnim primanjima
 • Urednost u otplati postojećih obveza
 • Iznos kredita koji se može podići određen je potencijalnim anuitetom tj. iznosom neopterećenih mjesečnih primanja, izračun sukladno ovršnom zakonu
 • Jamci ili sudužnici mogu povećati kreditnu sposobnost tražitelja kredita. Primanja korisnika kredita ne smiju biti manja od snuiteta bez obzira na jamca/sudužnika.
 • U kredit se najčešće supružnici uključuju kao sudužnici

Zašto koristiti uslugu posrednika?

Zahtjev za kredit klijent podnosi u poslovnici Banke ili putem kreditnog posrednika.

Već u ovom koraku, kako možete biti sigurni da ste odabrali najpovoljniju banku? Znate li da često, samo 0,1% razlike u kamatnoj stopi moze rezultirati u tome da Vam je rata skuplja i do 300 eura godišnje? Kreditni posrednici portala moj-bankar.hr za Vas će odraditi cijeli postupak te zasigurno pronaći najpovoljniji stambeni kredit! I da, sve to besplatno.

Koji je postupak odobravanja stambenih kredita?

Kod podizanja stambenog kredita, postupak odobravanja je mukotrpan i dug. Zato su tu stručnjaci s portala moj-bankar.hr kako bi vam potpuno besplatno olakšali sljedeće korake:Zahtjev za kredit je prvi korak u kreditnom procesu. Uz zahtjev za kredit klijent. prilaže i traženu dokumentaciju koja je potrebna za procjenu kreditne sposobnosti i dokazivanje namjene kredita. Za kredite sa zalogom na nekretnini potrebno je priložiti i procjenu vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog. Procjenu nekretnine klijent može dogovoriti i u Banci u kojem slučaju procjenu obavljaju procjenitelji iz njihove bankarske korporacije, ali znaju priznati i procjenu nezavisnog ovlaštenog procjenitelja.

 1. Obrada kreditnog zahtjeva za stambeni kredit: Nakon prikupljene dokumentacije Banka pristupa obradi kreditnog zahtjeva. Tijekom obrade zahtjeva Banka može upotrijebiti podatke o klijentu s kojima sama raspolaže i podatke koje je dao klijent. Ukoliko Banka ne može obaviti procjenu kreditne sposobnosti ili utvrditi prihvatljivost instrumenata osiguranja temeljem dostavljene dokumentacije, može tražiti od klijenta dodatnu dokumentaciju. Ukoliko klijent ne želi pružiti informacije ili dokumentaciju potrebnu za procjenu i odobrenje kredita Banka će odbiti zahtjev za sklapanje ugovora o kreditu. Nakon obrade kreditnog zahtjeva Banka donosi odluku o odobrenju ili odbijanju kredita. Ukoliko Banka donese negativnu odluku u najkraćem roku obavještava klijenta o negativnoj odluci.
 2. Izrada ugovorne dokumentacije: Nakon odobrenja kredita Banka o tome obavještava klijenta te priprema ugovornu dokumentaciju (ugovor o kreditu, suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica i dr.). Ukoliko su dogovoreni dodatni instrumenti osiguranja (npr. police i sl.), isti se prikupljaju prije izrade ugovorne dokumentacije.
 3. Zaključivanje ugovora o kreditu: Ugovor o kreditu se ovjerava/solemnizira kod javnog bilježnika zajedno sa zadužnicom i suglasnost o zapljeni primanja uz nazočnost založnog dužnika, te eventualnih sudužnika i jamaca.
 4. Zasnivanje založnog prava na nekretnini (ukoliko se radi o kreditu uz zasnivanje založnog prava): Prijedlog za uknjižbu založnog prava u korist Banke, zajedno s primjerkom solemniziranog ugovora o kreditu klijent dostavlja nadležnom općinskom sudu, zemljišno-knjižnom odjelu radi uknjižbe založnog prava; po uknjižbi založnog prava, a prije isplate kredita potrebno je dostaviti Banci izvadak iz zemljišnih knjiga sa upisanim zalogom u korist Banke te Rješenje kojim se dozvoljava upis zaloga u korist Banke.
 5. Korištenje stambenog kredita: Nakon što klijent dostavi ovjerene/solemnizirane primjerke ugovora o kreditu te dostavi sve instrumente osiguranja kredita Banka na temelju dokumentacije za korištenje kredita izrađuje nalog za korištenje kredita koji klijent potpisuje te se pristupa isplati kredita. Klijent može ugovoriti s Bankom trajni nalog ili nalog za plaćanje kojim klijent ovlašćuje Banku da mjesečne obroke po kreditu naplaćuje s njegovih transakcijskih računa u Banci.

 

Koji su instrumenti osiguranja?

Stambeni krediti nalaze se u ponudi gotovo svake banke u HR, sa više modela i tipova osiguranja. Instrumenti osiguranja kredita ponajprije ovise o iznosu, kreditnoj sposobnosti  te odabranom modelu. Uobičajeno je da se na nekretnini koja je predmet kupnje upiše hipoteka (založno pravo),  a prema potrebi banka može zatražiti i dodatne instrumente osiguranja. Neki od uobičajenih instrumenata osiguranja kod proizvoda stambeni kredit jesu:

 • Zadužnica, suglasnost o zapljeni plaće
 • Jamac ili sudužnik
 • Hipoteka na nekretninama (uglavnom na nekretninama koje su predmet kupnje, adaptacije ili dogradnje)
 • Polica osiguranja života ili Polica osiguranja korisnika kredita od nezgode
 • Polica osiguranja imovine, nekretnina od osnovnih rizika, vinkulirana u korist banke
 • Depozit (kod nekih kredita moguće je kredit uvećati za iznos depozita)

Koji je rok otplate stambenih kredita?

Stambeni krediti su dugoročni krediti. Tipični rok otplate za stambene kredite je od 20 do 30 godina.

Koje su kamatne stope na stambeni kredit?

Kamatne stope na stambene kredite u principu su najniže u usporedbi sa ostalim vrstama kreditima. To je tako, zato što su općenito, iznosi stambenih kredita visoki, što su krediti dugoročni sa rokovima otplate do 30 godina, te zato što banke upisuju založno pravo na nekretninu dok kredit nije otplaćen te stoga je kredit niže rizičan od na primjer nenamjenskih kredita. Mnogo je faktora koji utjeću na kamatne stope, ali po nekom pravilu banke naplaćuju stambene kredite primjenjujući maržu na euribor od 2-4%, zavisno o ekonomskom ciklusu te rizičnom profilu države.

Koliko je učešće za stambeni kredit?

Većina banaka u Hrvatskoj ne uvjetuju da osoba koja podiže stambeni kredit odmah ima na raspolaganju iznos za učešće u kreditu. Banke su većinom voljne financirati to učešće ili kroz cijeli kredit ili zasebnim kreditom.

Mogli ste nas vidjeti u medijima
hrt
24sata
nova
rtl
vecernjilist
jutarnjilist
poslovnidnevnik
novilist

Uspoređujemo proizvode ovih institucija

Banke

ZABA-Zagrebacka-banka
HPB Hrvatska Postanska Banka
sberbank
Podravska banka
banka kovanica
Erste
Croatia Banka
RBA Raiffeisen bank
addiko_bank
pbz-privredna-banka-zagreb
OTP banka
Imex banka

Zašto moj bankar?

Besplatno korištenje
Jednostavna prijava za proizvod
Ponuda vodećih financijskih institucija
Brzo i sigurno