Loading...

Često postavljena pitanja

Kako reprogramirati kredit?

Reprogramiranje kredita je specifičan postupak u kojem je potrebno u detalje razumijeti situaciju vjerovnika, kakav ugovor o kreditu ima sa bankom, koji su troškovi raskidanja istog i slično. Jedini siguran način da dođete do najpovoljnije opcije za refinanciranje kredita je da se obratite financijskim savjetnicima, kao što je moj-bankar.hr , koji imaju uvid u ponudu svih banaka. U tom slučaju možete biti sigurni da ćete postojeće obaveze reprogramirati najpovoljnijim novim kreditom.

Tko ima pravo na refinanciranje kredita?

Refinanciranje kredita te drugih novčanih obaveza može svaka osoba koja je kreditno sposobna. Pritom je važno da ta osoba nije u blokadi, kako bi mogla zadovoljiti prvi uvjet koji postavlja banka.

Načini refinanciranja?

Refinanciranje kredita može se odviti na više načina:

  • Skraćivanje roka dospijeća postojećeg kredita, kako bi se brže otplatio čime će refinancirani anuiteti biti nešto viši
  • Produljivanje roka dospijeća postojećeg kredita, kako bi se snizila mjesečna otplata, ali u tom slučaju će kroz cijeli period korisnik platiti više kamata
  • Konsolidacija raznovrsnih obaveza (dugovi rodbini, kreditne kartine, gotovinski krediti i slično) - kako bi se postigla niža efektivna kamatna stopa te prihvaljive mjesečne otplate

Da li se plaća naknada za prijevremenu otplatu kredita?

Za kredite koji su ugovoreni prije 01.01.2010. nakanda za prijevremenu otplatu kredita naplaćuje se na temelju tarife koja je sastavni dio ugovora o kreditu. Krediti ugovoreni nakon 01.01.2010. naknada se tretira:

  • Ne naplaćuje se naknada, ukoliko kredit ima promjenjivu kamatnu stopu
  • Kod kredita sa fiksnom kamatnom stopom, banka može naplatiti naknadu i to do maksimalno 1% iznosa kredita
  • Kod stambenih kredita ugovorenih nakon 20.10.2017. nije dopušteno naplaćivati naknadu za prijevremenu otplatu.
Mogli ste nas vidjeti u medijima
hrt
24sata
nova
rtl
vecernjilist
jutarnjilist
poslovnidnevnik
novilist

Uspoređujemo proizvode ovih institucija

Banke

ZABA-Zagrebacka-banka
HPB Hrvatska Postanska Banka
sberbank
Podravska banka
banka kovanica
Erste
Croatia Banka
RBA Raiffeisen bank
addiko_bank
pbz-privredna-banka-zagreb
OTP banka
Imex banka

Zašto moj bankar?

Besplatno korištenje
Jednostavna prijava za proizvod
Ponuda vodećih financijskih institucija
Brzo i sigurno