Pronađi svoj, najpovoljniji gotovinski kredit

Kreditna sposobnost tražitelja nenamjenskih / gotovinskih kredita

Kreditna sposobnost tražitelja umirovljeničkog kredita

Banke u HR internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost za tražitelje kredita. Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Uobičajeni uvijeti za kreditnu sposobnost  kod umirovljeničkih kredita:

  • Umirovljenici ili penzioneri koji mirovinu ili penziju primaju unutar RH
  • Urednost u podmirenju obaveza prema bankama (provjerava se uvidom u HROK)
  • Jamci ili sudužnici mogu uvećati kreditnu sposobnost tražitelja kredita. Primanja jamaca ili sudužnika zbrajaju se na primanja korisnika kredita, te se za njih zajednički utvrđuje kreditna sposobnost. Bez obzira na primanja jamaca, banke uglavnom ne odobravaju kredite ukoliko su primanja korisnika kredita manja od mjesečnog anuiteta. Kod većine kredita uobičajeno je da supružnici budu i sudužnici u kreditu

Instrumenti osiguranja kredita za umirovljenike

Iznosi odobrenja umirovljeničkih kredita nisu visoki, pa su i instrumenti osigurnja prilagođeni tim iznosima. Neki od uobičajenih instrumenata osiguranja umirovljeničkih kredita jesu: