Adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10.000 Zagreb Telefon: 0800 57 57;
Email: info@croatiabanka.hr Fax: 01 2391 244

Croatia banka 1989 godine je osnovana kao Banka male privrede d.d. godine 1990. dobiva ovlaštenje za obavljanje svih bankarskih poslova kako u RH tako i u inozemstvu,te svoje poslovanje veže za mala , srednja i velika poduzeća, financijske institucije, lokalne uprave kao i građane.  Od 1995. godine posluje pod nazivom Croatia banka d.d Zagreb. U vlasništvu je Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Svoj fokus banka stavlja na razvoj poslovne politike kao i poboljšanje kvalitete proizvoda uz poseban pristup prema svakom klijentu. Croatia banku karakterizira crvena korporativna boja s nijansama bijele.

 

Vodeći broj banke 2485003
SWIFT-BIC: CROAHR2X

Croatia banka pozicija na tržištu (1995):
Aktiva: > 1,97 miljardi 
Tržišni udio banke : 0,46
Broj poslovnica: >11
Broj bankomata: >13
Broj klijenata