Pojam
Sudužnik i jamac

Sudužnik i jamac su pojedinici, institucije ili neko drugo tijelo koje zajedno s osobom koja je podigla kredit, tj. korisnik je kredita, solidarno jamče banci za redovitu otplatu kredita. Jamstvom, jamci i sudužnici daju pravo banci, da u slučaju neredovite otplate kredita sa stranje korisinka kredita, banka otplatu može potraživati od njih.
Razlika jamca i sudužnika je što sudužnik povećava kreditnu sposobnost korisinka kredita, dok jamac ne povećava kreditnu sposobnost.