Rezultati pretrage — grupa Financije

A

 1. Akcept mjenice
 2. Akceptna institucija
 3. Akreditivni dokumenti
 4. Aktiva
 5. Aktuarska matematika
 6. Akvizicija poduzeća
 7. Al pari
 8. Alokacija troškova
 9. Alokacijska funkcija
 10. American express
 11. Američka depozitna priznanica
 12. Amortizacija
 13. Amortizacijska osnovica
 14. Amortizacijska rendita
 15. Amortizacijski fond
 16. Amsterdamska burza
 17. Analitičari vrijednosnih papira
 18. Analitička evidencija
 19. Anatocizam
 20. Anđeo investitor
 21. Aneks
 22. Angažirani kapital
 23. Angažirani kapital
 24. Anticiklička fiskalna politika
 25. Anticipativna aktiva
 26. Anticipativna kamatna stopa
 27. Anticipativni obračun kamata
 28. Anuitet
 29. Aprecijacija
 30. Aranžman za izdavanje nota

B

 1. Balonska isplata
 2. Bankarska garancija
 3. Bankarski novac
 4. Bankarstvo
 5. Bankovna trasirana mjenica
 6. Barirani ček
 7. Bazni poen
 8. Beskamatna obveznica
 9. Beskontaktno plaćanje
 10. Bez dividende
 11. Bezkuponska obveznica
 12. Bijeli vitez
 13. Bik
 14. Blok vrijednosnica
 15. BON 1
 16. BON 2
 17. Brusselsko carinsko nazivlje
 18. Brusselsko carinsko nazivlje
 19. Bruto dobit
 20. Brzi online zajmovi
 21. Budžet
 22. Budžet kapitala-investicija

C

 1. Call opcija
 2. Carina
 3. Carinska uprava
 4. Cash-flow
 5. Cijena novca
 6. Crni ponedjeljak

Č

 1. Čvrsta valuta

D

 1. Dan namire
 2. Datum plaćanja
 3. Deficitarno financiranje
 4. Deficitno financiranje
 5. Degradiranje
 6. Dekurzivni obračun kamata
 7. Depozit
 8. Depozit po viđenju
 9. Depoziti na tekuće i žiro račune
 10. Depozitni novac
 11. Derivati
 12. Devize
 13. Devizne pričuve
 14. Devizno tržište
 15. Dimljena haringa
 16. Disažija
 17. Diskont
 18. Diskontiranje
 19. Dividende
 20. Dječja obveznica
 21. Djelomično plaćene obveznice
 22. Dobit i gubitak u stranoj valuti
 23. Dobitak
 24. Dohodak od poslovanja
 25. Dokumentirani akreditiv
 26. Dolar
 27. Dospijeće
 28. Dospjeće
 29. Državne vrijedonosnice
 30. Državni proračun
 31. Državno nacionalno hipotekarno udruženje
 32. Dug
 33. Dugoročni krediti
 34. Dugoročni ugovor
 35. Dvosmjerno tržište

E

 1. ECB
 2. ECC online
 3. ECU
 4. Efektivna kamatna stopa (EKS)
 5. Elastična obveznica
 6. Emisija novca
 7. Emisija vrijednosnih papira
 8. Emitirani kapital
 9. Eskontna kamatna stopa
 10. Eskontni kredit
 11. Euribor
 12. Euro
 13. Eurodolar
 14. Euroobveznica
 15. Europska Banka za Obnovu i Razvoj (EBRD)
 16. Europska investicijska banka - EIB
 17. Europski klirinški sustav
 18. Europski monetarni sustav
 19. Europsko tržište novca
 20. Eurotržište
 21. Ex ante i ex post prinos

F

 1. Factoring
 2. Faktoring
 3. Fiksni dohodak
 4. Fiksni tečaj
 5. Fiksno ukamaćene obveznice
 6. Financijska godina
 7. Financijska kriza
 8. Financijska kuća
 9. Financijska mjenica
 10. Financijska poluga
 11. Financijski instrument
 12. Financijski leasing
 13. Financijski najam
 14. Financijski posrednik
 15. Financijsko planiranje
 16. Financijsko središte
 17. Fluktuirajući tečaj
 18. Forfait

G

 1. Garancija za dobro izvršenje posla
 2. Glavnica
 3. Glodač imovine
 4. Gotovina
 5. Gotovinska dokaznica

H

 1. HANFA
 2. Hedging
 3. Hibridni derivativni financijski instrumenti
 4. Hiperinflacija
 5. Hipotekarni kredit
 6. Hrvatska Narodna Banka (HNB)
 7. Hrvatska udruga banaka (HUB)

I

 1. IBAN
 2. IBAN kalkulator
 3. Indeksni fond
 4. Inflacija
 5. Interest rate swap (zamjena kamatne stope)
 6. Interna stopa rentabilnosti (IRR)
 7. Internacionalno udruženje za razvoj (IDA)
 8. Investicijska pričuva
 9. Investicijska vrijednosnica
 10. Investicijski krediti
 11. Isporuka
 12. Izravno terećenje
 13. Izuzeti vrijednosni papiri
 14. Izvanredni rashod
 15. Izvor sredstava
 16. Izvoz kapitala
 17. Izvozni kredit
 18. Izvršna cijena

J

 1. Jednostavni kamatni račun
 2. Jednostruko ovlaštenje
 3. Junk obveznice

K

 1. Kamata
 2. Kamatna opcija, Opcija kamatne stope
 3. Kamatna otplata
 4. Kamatna stopa
 5. Kamatni ovratnik (Interest rate collar)
 6. Kapital
 7. Kapitalni rashod
 8. Kapitalski udio
 9. Kartice
 10. Kartice izdavatelji podijela
 11. Klirinška banka
 12. Komercijalna mjenica
 13. Komercijalne banke
 14. Komercijalni papir
 15. Kompenzacijski fond
 16. Koncertno društvo
 17. Konsolidirana bilanca
 18. Konvertibilne obveznice
 19. Konvertibilnost
 20. Konzorcijska banka
 21. Korporacijske obveznice
 22. Koznorcij za fiksno ukamaćenje obveznice
 23. Kratkoročni krediti
 24. Kratkotrajna imovina
 25. Kredibilnost
 26. Kredit
 27. Kredit dobavljača
 28. Krediti
 29. Kreditna unija
 30. Kreditne kontrole
 31. Kreditni poslovi
 32. Kreditni posrednici
 33. Kreditni rejting
 34. Kreditni rizik
 35. Kriptovaluta
 36. Kuna

L

 1. Leasing
 2. Leasing s dvostrukim odbitkom
 3. LIBOR
 4. Licenciranje
 5. LIFFE
 6. Likvidaciona masa
 7. Likvidna sredstva
 8. Likvidnost
 9. Lock-in efekt
 10. Lombardni kredit
 11. Longs
 12. Luksemburška trgovačka društva
 13. Ljuštenje dividende

M

 1. Makroekonomija
 2. Manipulativni kredit
 3. Medvjed
 4. Međunarodni Monetarni Fond (MMF)
 5. Međunarodno udruženje tržišta vrijedonosnica
 6. Mehanizam deviznih tečajeva
 7. Merger
 8. Metoda ubrzane amortizacije s opadajućim saldom
 9. Metode valorizacije zaliha
 10. Mjenica
 11. Mjenični kredit
 12. Mjenični protest, protest mjenice
 13. Mjenjačnica
 14. Mješoviti kredit
 15. Monese
 16. MoneyGram
 17. Monzo
 18. Multilateralna investicijska garancijska agencija (MIGA)
 19. Multiplikacija depozita
 20. My way

N

 1. N26
 2. Nacionalizacija
 3. Nadzorna organizacija upravitelja investicija IMRO
 4. Nadzorno udruženje upravitelja i brokera financijskih posrednika
 5. Najviši iznos "kapa" kamatne stope (Interest rate CAP)
 6. Nalog za isplatu
 7. NASDAQ
 8. Negativna kamatna stopa
 9. Negativne kamate
 10. Negocijabilni instrument
 11. Nelikvidnost
 12. Neosigurano
 13. Neutralni bankarski poslovi
 14. Neutralnost pri izvozu kapitala
 15. Nominalna vrijednost, nominalna cijena
 16. Nosilac sindikata
 17. Nostro akreditiv
 18. Novčana jedinica
 19. Novčana masa
 20. Novčani ekvivalenti
 21. Novčani surogat
 22. Novčani tok
 23. Novčani volumen
 24. Novčano tržište
 25. Nulti temelj
 26. Numerirani račun
 27. NYFE

O

 1. Obrasci platni promet
 2. Obrtni kapital
 3. Obveznica
 4. Obveznica bez kupona
 5. Obveznica ispod cijene
 6. Obveznica s fluktuirajućom stopom
 7. Odbitak PDV-a
 8. Odbjegli kapital
 9. Odbor za jedinstvene postupke identifikacije vrijednosnica
 10. Odbor za vrijednosnice i investicije
 11. Odvojeno trgovanje registriranim kamatama glavnice vrijednosnica - STRIPS
 12. Ograničenje sniženja kamatne stope
 13. Opcija u stranoj valuti
 1. Opcije
 2. Opća uplatnica
 3. Opoziva zamjena
 4. Oproštaj duga
 5. Oročeni depozit
 6. Osiguranje kredita
 7. Otplata prije roka
 8. Otplatni plan
 9. Otvoreni položaj
 10. Otvoreni zaziv

P

 1. Paralelno financiranje
 2. Paypal kako
 3. Platni promet
 4. Platni zastupnik
 5. Plitka obveznica
 6. Plutajuća stopa
 7. Počeknina
 8. Početna olakšica
 9. Podmirenje duga
 10. Polozaj
 11. Pomoćno društvo
 12. Ponudbena cijena
 13. Porez na prodaju strane valute
 14. Porez po odbitku
 15. Portfelj
 16. Posebna uplatnica
 17. Poslovna jedinica
 18. Postotna stopa na godišnjoj razini
 19. Pothvat za kolektivna ulaganja u prenosive vrijednosnice - UCITS
 20. Potpisnik emisije
 21. Potraživanja od kupaca
 22. Povijesni trošak
 23. Povlašteni prijenos
 24. Pranje dividende
 25. Pranje obveznica
 26. Praporci
 27. Pravo inozemnih ulaganja
 28. Pravo prvokupa
 29. Pregrupiranje
 30. Prekomjeran upis vrijednosnica
 31. Prenosive vrijednosnice
 32. Prepakiranje
 33. Pridružena trgovačka društva
 34. Prijenos gubitka
 35. Primarni novac
 36. Proračun
 37. Prospekt
 38. Provizija
 39. Provizija za kreditno zaduženje
 40. Put opcija

R

 1. Račun rashoda
 2. Rambursni kredit.
 3. Rangiranje
 4. Rashodi
 5. Raspodjela kapitala
 6. Razračunska ustanova
 7. Realna kamata
 8. Refinanciranje
 9. Refinanciranje
 10. Registrirana vrijednosnica
 11. Rejting agencija
 12. Rendita
 13. Renta
 14. Rentna kamatna obveznica
 15. Repo poslovi
 16. Reprogramiranje
 17. Restrukturiranje
 18. Revalvacija
 19. Revolut
 20. Rizik dospijeća
 21. Rizik kamatne stope
 22. Rotativni anranžman

S

 1. Samurajska obveznica
 2. Sanacija
 3. Savezna korporacija za osiguranje depozita
 4. SDA
 5. Sekuritizacija
 6. SEPA
 7. SEPA izravno terećenje
 8. Sindicirani zajam
 9. SKDD
 10. Skrill
 11. Skupni računi
 12. Složeni kamatni račun
 13. Složeno ukamaćivanje
 14. Solventnost
 15. Spajanje poduzeća
 16. Specijalna prava vučenja (SPV)
 17. Središnja banka
 18. Srednja cijena
 19. Srednjoročne blagajničke obveznice
 20. Srednjoročni kredit
 21. Stambena štedionica
 22. Stambeno društvo
 23. Stand by aranžman
 24. Stopa federalnih fondova
 25. Strana obveznica
 26. Struktura kapitala
 27. Stvarni vlasnik
 28. Sufinanciranje
 29. Sumnjivo potraživanje
 30. Sustav odbitka dividende
 31. Sustav olakšica po osnovi cijene kapitala
 32. Svjetska banka

Š

 1. Štedionica
 2. Štedno i kreditno udruženje

T

 1. Tečaj
 2. Temeljni kapital
 3. Teorija preferencije likvidnosti
 4. Teorija segmentacije tržišta
 5. Terminska burza Chicago
 6. Terminska devizna transakcija
 7. Terminska trgovina stranim valutama
 8. Terminski depozit
 9. Terminski sporazum o kamatnoj stopi
 10. Terminski ugovor
 11. Terminski ugovor u stranoj valuti
 12. Tokijska burza
 13. Trajni nalog
 14. TransferWise
 15. Trošak
 16. Troškovi kapitala
 17. Tržište neuvrštenih vrijednosnica
 18. Tržište novca

U

 1. Univerzalne banke
 2. Usklađenje zaliha
 3. Usmjeravanje dividende

V

 1. Valuta
 2. Vanjska sredstva
 3. Vrijednosni papiri

W

 1. Western Union

Z

 1. Zadužnica
 2. Zakup - najam
 3. Založno (hipotekarno) pravo
 4. Zamjena stranih valuta
 5. Zlatni padobran
 6. Zlato

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž