Pojam
Dugoročni ugovor

Dugoročni ugovor je pojam obično podrazumijeva ugovore za koje je potrebna jedna ili više godina da budu ispunjeni i koji često obuhvaćaju velike projekte za gradnju industrijskih pogona ili zgrada, a mogu, u vezi s oporezivanjem, stvarati raznovrsne probleme. Ti su problemi općenito vezani za pitanje vremenskog usklađenja, naročito za potrebu ustanovljenja trenutka u kojem transakcije postaju oporezive. Rješenje tog pitanja može imati utjecaja na PDV i na porez na promet (sales tax), kao i na porez na dobit, te može postati osobito važno ako se porezni propisi koje treba primijeniti mijenjaju i/ili dopunjuju ili ako se porezna stopa tijekom ugovornog razdoblja mijenja.
Prema propisima ili praksi nekih zemalja, postoji posebna odredba kojom je regulirano pitanje dobiti (profits) i gubitaka (losses) u dugoročnim ugovorima za potrebe oporezivanja dobiti. Vrlo se često ta odredba odnosi na različite računovodstvene koncepcije kao što je npr. metoda dovršenog ugovora (completed contract method) ili profitna osnova u nastajanju - od trgovačkog se društva npr. može zahtijevati, ili mu može biti dopušteno, da u dobit koja se oporezuje uključi i dobit po osnovi dugoročnog ugovora za vrijeme dok se taj ugovor još realizira, ali samo do iznosa u kojem tako uključena dobit odražava onaj dio ugovornih obveza koje su već dovršene.
 

Arbutina, Porezni leksikon