Pojam
Leasing

Leasing ili davanje u najam je slučaj u kojem se društvu daje na upotrebu i pod kontrolu neko sredstvo bez da nad njim stekne vlasništvo. To je pisani sporazum kojim se dopušta upotreba sredstava za određeno vremensko razdoblje. Potpisuju ga vlasnik sredstava, koji se naziva najmodavac, i korisnik, najmoprimac. Postoje tri osnovne vrste najma: a) poslovni najam. Operativni najam ne nameće nikakve dugoročne obveze niti najmoprimcu niti najmodavcu te ga obično bilo jedna bilo druga strana mogu otkazati nakon upućivanja ugovorenog oblika obavijesti; b) davanje u najam usluga. U ovom slučaju najmodavac i financira i održava sredstva tijekom razdoblja najma (npr. računala, fotokopirni aparati); c) financijski najam. To je dugoročni najam fiksnog sredstva kojeg nijedna strana ne može otkazati. Kao izvor financijskih sredstava, ovaj najam zapravo je jednak izboru dugoročnog zaduživanja. Ova vrsta najma prvenstveni je zadatak financijskog direktora.

Zgombić, Business dictionary