Leasing s dvostrukim odbitkom

Sintagma leasing s dvostrukim odbitkom odnosi se na mogućnost pribavljanja dvostruke prednosti ili koristi u obliku amortizacijskog odbitka (depreciation deductions), investicijskih zajmova itd. zbog razlika koje postoje u različitim zeml jama glede poreznih propisa koji se odnose na leasing. Tipična je situacija u kojoj se dvostruko sniženje osigurava ako je onaj koji prenosi stvar leasingom rezident u državi koja takvu osobu smatra vlasnikom stvari koja se prenosi leasingom, te ako je onaj koji stvar pribavlja leasingom rezident države koja njega smatra vlasnikom ako se, u biti, najmom (lease) prenose rizik i korist vlasništva. U takvim okolnostima stjecanje prava na amortizacijski odbitak može postati moguće i za onoga tko leasingom prenosi stvar i na onog tko je leasingom pribavlja. Mogućnost trostrukog sniženja može se javiti ako se između tih dviju osoba pojavi porezni obveznik (taxpayer) u trećoj zemlji te ako se n jega smatra vlasnikom stvari koja se prenosi leasingom.

Arbutina, Porezni leksikon

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž