Pojam
Financijski najam

Najam na temelju zajma je vrsta financijskog najma (finance lease) u kojem najmodavac kupuje imovinu uglavnom sredstvima uzajmljenim od "vanjskog" zajmodavca, tj. u transakciju je dodatno, uz najmoprimca i najmodavca, uključen i davatelj dugoročnog zajma. Zajmodavac osigurava financiranje bez prava na regres (non-recourse financing), a najmodavčeva obveza glede povrata pozajmljenih sredstava obično je ograničena na vrijednost (value) iznajmljene imovine. Budući da su odbici (de¬ductions) kao što su kamate (interest), amortizacija (depreciation) i kapitalne olakšice (capital allowances) u početnim godinama najma (lease) visoki, u tim su godinama mogući značajni porezni gubici (losses).

Arbutina, Porezni leksikon