Financijski najam

Najam na temelju zajma je vrsta financijskog najma (finance lease) u kojem najmodavac kupuje imovinu uglavnom sredstvima uzajmljenim od "vanjskog" zajmodavca, tj. u transakciju je dodatno, uz najmoprimca i najmodavca, uključen i davatelj dugoročnog zajma. Zajmodavac osigurava financiranje bez prava na regres (non-recourse financing), a najmodavčeva obveza glede povrata pozajmljenih sredstava obično je ograničena na vrijednost (value) iznajmljene imovine. Budući da su odbici (de¬ductions) kao što su kamate (interest), amortizacija (depreciation) i kapitalne olakšice (capital allowances) u početnim godinama najma (lease) visoki, u tim su godinama mogući značajni porezni gubici (losses).

Arbutina, Porezni leksikon

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž