Pojam
Kartice

Kartice ili danas najčešći rabljen naziv plastični novac je vrlo česti instrument plaćanja kako u tuzemstvu tako i u internacionalnim okvirima. Pojavljuju se prvi puta sredinom 20. stoljeća (Diners 1950.g.).
Zbog svojih osobina i prednosti koje iz toga proizlaze danas doživljava izuzetni razvoj i primjenu. Kartica je specifični bezgotovinski instrument plaćanja, izuzetno može biti i polugotovinski ukoliko se plaćanje usluga korisnika kartice vrši uplatom u gotovini na blagajni izdavatelja ili neke institucije platnog prometa.
Imatelj kartice, svojim potpisom na posebnom obrascu (slip) vrši plaćanje robe ili usluge primatelju kartice. Na osnovu toga dolazi u posjed robe, odnosno koristi uslugu.
U ovome slučaju primatelj kartice je i kreditor budući da na temelju ove transakcije stječe potraživanje prema izdavatelju kartice u visini iznosa pojedinačnih transakcija. Izdavatelj kartice (koji je i njezin vlasnik) istovremeno stječe pravo naknade troška transakcije od korisnika kartice. Dakle u ovim financijskom transakcijama nije došlo do prijenosa gotovine već je čitav posao obavljen žiralno. Dakle, kartica je služila kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja.

Kartica ili bankovna kartica je plastična kartica sa magnetnom trakom koja sadrži strojno čitljiv identifikacijski broj i koja je izdana od strane banke ili kartičarske kuće. Bankovne kartice koriste za elektronsko poslovanje na POS terminalima- ili Internet) te za bankarske transakcije putem bankomata. POS terminali su uređaji kojim se trgovac direktno obraća banci od koje traži odobrenje izvršenja određenog iznosa transakcije.

Prilikom plaćanja karticom korisnik mora biti siguran da trgovina prihvaća njegovu karticu kao i to da ima dovoljno novca na računu tj. da mu limit na kartici dozvoljava potrošnju.

Prve bankovne kartice u svijetu je izdala BoA, dok je prve kartice na naše prostore proširila kartičarska kuća Diners.
Razvoj kartica kao sredstva plaćanja danas rezultira raznolikošću vrsta kartica, brojnošću oblika i velikim brojem izdavatelja.

Ponuda kartica u HR prema vrsti:

Debitna bankovna kartica ponuda i usporedba

Kreditne kartice ponuda i usporedba

Revolving kreditna kartica ponuda i usporedba