Pojam
Debitne kartice

Debitne kartice su vezane za tekući račun korisnika, te se računi plaćaju putem trajnog naloga za plaćanje u poslovnoj banci. Korisnik ove kartice mora u trenutku poslovne transakcije imati na svome računu novac u visini te transakcije (npr. AE Debit Card, CIRRUS, MAESTRO i dr.).

Srb, Matić, Bankarstvo