Pojam
Kartičarstvo

Temelj kartičnog posla (kartičara) čini profit u poslovanju s kreditnim karticama. Vrsta prihoda izdavatelja kartica čine:
# naknada izdavanja (članarina),
# naknada servisa i provizija obračunata na prodajnim mjestima,
# kamate za kreditne usluge,
# aktivnosti obrade platnih kartica za treće
Više je prednosti koje pruža kartično poslovanje. One se očituju i kod korisnika i kod izdavatelja, ali i na planu globalizacije, a time i olakšavanja plaćanja u svijetu.
Važno je napomenuti da ovaj dio platnog prometa u Hrvatskoj nije reguliran Zakonom, osim u dijelu koji se odnosi na zlouporabu ovog instrumenta plaćanja (Zakon o kaznenom postupku). U najznačajnije prednosti plaćanja karticom možemo uvrstiti:
1. odsustvo potrebe za posjedovanjem gotovine u svakom trenutku (pogotovo kada se radi o većim plaćanjina),
2. lak i siguran prijenos i korištenje kartice.
3. sigurnost u plaćanjima,
4. ne postoje ograničenja (osim slučajeva kada je to izričito ugovoreno) glede visine troška, odnosno iznosa koji se plaća,
5. mogućnost odgode plaćanja,
6. mogućnost obročne otplate (novija praksa u Hrvatskoj),
7. niz drugih pogodnosti i prednosti koje nisu usko vezane za plaćanje, kao što su osiguranja života korisnika, pružanje nekih drugih usluga i si.
8. prednosti plaćanja u inozemstvu bez potrebe posjedovanja valute zemlje u kojoj je učinjen trošak,
9. mogućnost podizanja gotovine u domaćoj valuti ili u valuti zemlje u kojoj korisnik upotrebljava karticu.
 

Srb, Matić, Bankarstvo