Pojam
Kreditna kartica

Bankovna kartica vezana uz kreditni račun odobren od strane banke, omogućuje naknadno plaćanje za kupljene proizvode putem otplate kredita.
Kreditne kartice omogućuju vlasniku kartice kreditiranje temeljem ugovora o korištenju kartice, odnosno, korisnik u trenutku preuzimanja obveze ne mora imati sredstva na svome računu (u ovu kategoriju spadaju neke vrste AK kartica, Master Card i dr.).

U HR postoji mnogo kreditinih kartica. Usporedba i pregled kreditnih kartica.