Pojam
Hipoteka

Hipoteka  je u bankarskoj praksi instrument osiguranja dok se u hipotekarnom pravu definira kao raspolaganje izvjesnim udijelom (interesom) u nekretnini, ili u drugoj imovini koja služi kao osiguranje za isplatu dugovanja.

U bankarskoj praksi, banke često traže hipoteke za osobne kredite, kako bi se zaštitile u slučaju neplaćanja anuiteta ili kreditne obveze. Razlike između hipoteke i fiducije je u tome što kod hipoteke, korisink kredita, i dalje raspolaže imovinom.

Svaka banka u Hrvatskoj danas ima u ponudi hipotekarne kredite, koji omogućuje zajmoprimcu da dođu do željene likvidnosti, dok i dalje može raspolagati sa tom imovinom, dok god uredeno otplaćuje kredit.