Pojam
Hipotekarna obveznica

Od strane kreditnih instituta za realne kredite (hipotekarne) kredite, izdane obveznice na donosioca (obveznica, zadužnica), koja služi za refinanciranjehipotekarnih kredita. Izdane hipotekarne obveznice moraju biti pokrivene u svakom trenutku u istoj visini putem prvoklasnog pokrića u nekretnini - založenoj hipoteci najmanje istom kamatnom stopom.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik