Obveznica

Pojam ima nekoliko značenja - najčešći je da se odnosi na dugovnu obvezu države ili poduzetnika koja nosi kamatu (interest). Kamatna je stopa obično fiksna. Pojam obveznice može se također odnositi i na vrijednosni papir što ga porezni obveznik (taxpayer) daje po osnovi plaćanja poreza - u tom slučaju obveznica može biti gotovinski depozit koji je predujam podmirenja porezne obveze što će dospjeti na naplatu kasnije, ili može značiti sporazum s bankom ili drugim jamcem da će određeni iznos biti plaćen u ime poreznog obveznika u slučaju njegova zakašnjenja (default). U nekim zemljama sastavljanje obveznica u ime poreznog obveznika uz naknadu (consideration) razvijeno je kao djelatnost profesionalnih sastavljača obveznica. Obveznice se ponekad prodaju osobama koje su u mogućnosti platiti svoj porez unaprijed. Takve obveznice obično mogu biti ponuđene izravno na prodaju, i one odbacuju kamatu za razdoblje u kojem se drže, a ta kamata u razdoblju držanja obveznice može biti oslobođena poreza.

Arbutina, Porezni leksikon

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž