Pojam
Dječja obveznica

Kamatni (interest) kupon odvojen od obveznice (bond) ili druge potvrde o dugovanju (debenture) trgovačkog društva i prodan odvojeno. Budući da se kamata (interest) ne isplaćuje na temelju samog kupona nego na temelju dana dospijeća ubilježenog na kuponu, takav se kupon tretira kao obveznica s nultom stopom (zero bond).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe