Pojam
Buldog obveznica

Buldog obveznica obveznica nebritanskih rezidenata denominirana u funtama koju izdaje inozemno poduzeće na britanskom tržištu.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva