Pojam
SWIFT

SWIFT je organizacija osnovana u Bruxellesu 1973. SWIFT pokreće svjetsku mrežu financijskih transakcija između banaka i drugih financijskih institucija. Dnevno se SWIFTom obavi transakcija u vrijednosti većoj od 6 trilijuna dolara. SWIFT je udruga osnovana u Belgiji nastala uz potporu više od 250 banaka iz 15 zemalja. SWIFT code je odobren od ISO organizacije i službeno nosi naziv ISO9362. Sastoji se od 8 ili 11 znakova i služi za identifikaciju banaka u međunarodnom prometu.

SWIFT kodovi Hrvatskih banaka

Naziv banke - SWIFT adresa (BIC)

ADDIKO BANK d.d. Zagreb - HAAB HR 22
AGRAM BANKA d.d. Zagreb - KREZ HR 2X
BANKA KOVANICA d.d. Varaždin - SKOV HR 22
BKS BANK AG, Glavna podružnica Hrvatska - BFKK HR 22
CROATIA BANKA d.d. Zagreb - CROA HR 2X
ERSTE &STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka - ESBC HR 22
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK Zagreb - HKBO HR 2X
HRVATSKA NARODNA BANKA - NBHR HR 2D
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb - HPBZ HR 2X
IMEX BANKA d.d. Split - IMXX HR 22 
ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag - ISKB HR 2X
J&T banka d.d. Varaždin - VBVZ HR 22
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac - KALC HR 2X
KENTBANK d.d. Zagreb - KENB HR 22
OTP BANKA d.d. Split - OTPV HR 2X
PARTNER BANKA d.d. Zagreb - PAZG HR 2X
PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica - PDKC HR 2X
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb - PBZG HR 2X
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb - RZBH HR 2X
SAMOBORSKA BANKA d.d. Samobor - SMBR HR 22
SBERBANK d.d. Zagreb - VBCR HR 22
SLATINSKA BANKA d.d. Slatina - SBSL HR 2X
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb - ZABA HR 2X

Vezane grupe