Adresa: Varšavska 9, 10.000 Zagreb Telefon: 0800-0600;
Email: info@sberbank.hr Fax:

Sberbank d.d.   osnovana je u ožujku 1997. godine pod imenom Volksbank d.d. kao hrvatska banka s punim ovlaštenjem te je u 100% vlasništvu društva Sberbank Europe AG sa sjedištem u Beču, nudi široku paletu proizvoda sa najpoznatijim brandovima Online B-freebanking štedni račun, Internet bankarstvo. Banka je većinom okrenuta kreditiranju stanovništva te je jedan od lidera u inovaciji proizvoda na domaćem tržištu.

Vodeći broj banke 2503007
SWIFT-BIC: VBCR HR 22

Volksbank pozicija na tržištu (kraj 2009):
Aktiva: >7.5 miljardi kuna
Broj poslovnica: oko 30
Broj bankomata: član MBnet - cijela RH