Adresa: Vončinina 2, 10.000 Zagreb Telefon: 01 460 2222;
Email: partner@paba.hr Fax:

Partner banka spada u kategoriju banka u 100% domaćem vlasništvu (99,9% vlasništva ima Metroholding dd). Banka je osnovana 1991. godine i večinom je bila fokusirana na kreditiranje poduzeća dok u zadnje vrijeme banka razvija atraktivne proizvode i za stanovništvo.

Vodeći broj banke 2408002
SWIFT-BIC: PAZG HR 2X

Partner banka pozicija na tržištu (kraj 2009):
Aktiva: >1 miljardi kuna
Tržišni udio banke : oko 0,3%
Broj poslovnica: 8
Broj bankomata: 9 vlastitih i MBnet mreža