Pojam
Avalni kredit

Avalni kredit (njem. —Avalkredit), vrsta kratkoročnog kredita, koji banke odobravaju svojim komitentima — tražiocima kredita, u obliku bezuvjetnog i neopozivog jamstva na trasiranoj i vlastitoj sola mjenici. Banka se upisivanjem riječi "kao jamac", "kao poruk", "kao aval" te drugim riječima istoga značenja obvezuje da će u slučaju neisplate mjenične svote od strane samog avalata (mjenični dužnik za kojega je dano mjenično jamstvo), banka u ulozi avala sama isplatiti mjenicu. U postupku odobravanja avalnog kredita banka određuje i avalni limit, tj. iznos do kojeg će banka avalirati mjenice odnosno dati jamstvo na mjenične obveze tražioca kredita. Mjenice s pribavljenim jamstvom često susrećemo u međunarodnoj razmjeni; one su prvorazredan instrument platnog prometa. Vrsta je kredita za preuzimanje obveze, preko kojega se banka neizravno obvezuje za komitentov račun.

 

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

 

Vezani pojmovi
Vezane grupe