Rezultati pretrage — grupa Ekonomija

A

 1. Aktiva
 2. Aktivizacija investicija
 3. Akvizicija poduzeća
 4. Al pari
 5. Amortizacija
 6. Amortizacijska rendita
 7. Amortizacijski fond
 8. Amsterdamska burza
 9. Analitičar
 10. Analitičari vrijednosnih papira
 11. Aneks
 12. Angažirani kapital
 13. Angažirani kapital
 14. Anticiklička fiskalna politika
 15. Antiinflacijska politika
 16. Aprecijacija
 17. Arhivirana prijava
 18. Automatske burzovne kotacije SEAQ

B

 1. Baby Boomer
 2. Balonska isplata
 3. Bankarska škola
 4. Bankarski novac
 5. Bankarstvo
 6. Bankovna trasirana mjenica
 7. Bazni poen
 8. Bernski savez
 9. Bescarinska prodavaonica
 10. Bescarinska zona
 11. Bez dividende
 12. Bilanca centralne banke
 13. Bruto dobit
 14. Bruto domaći proizvod (BDP)
 15. Brzina optjecaja novca
 16. Budžet
 17. Burza
 18. Burza vrijedonosnica
 19. Burzovni slom

C

 1. Carina
 2. Carinska uprava
 3. Cash-flow
 4. Cezih
 5. Cijena novca
 6. Cijena zlata
 7. COMEX - Commodity exchange inc.
 8. Crna burza
 9. Crni novac
 10. Crni ponedjeljak
 11. CRO kartica

Č

 1. Čekovni razračun
 2. Čvrsta valuta

D

 1. DAB Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
 2. Damping
 3. Dan istjecanja prava
 4. Datum plaćanja
 5. DAX
 6. Deficitarno financiranje
 7. Deficitno financiranje
 8. Degresivni otpis
 9. Deport
 10. Deprecijacija
 11. Deregulacija
 12. Devalvacija
 13. Devizna kontrola
 14. Devizne pričuve
 15. Devizni tečaj
 16. Devizno tržište
 17. Direktorski honorari
 18. Disažija
 19. Diskontiranje
 20. Dividende
 21. Dividendno pokriće
 22. Dječja obveznica
 23. Djelomično plaćene obveznice
 24. Dobit i gubitak u stranoj valuti
 25. Dobitak
 26. Dobra vjera
 27. Dohodak
 28. Dokumentirani akreditiv
 29. Dolar
 30. Dospijeće
 31. Društvo osoba
 32. Društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o.
 33. Državni proračun
 34. Državno nacionalno hipotekarno udruženje
 35. Dug
 36. Dugoročni krediti
 37. Dugoročni ugovor
 38. Dugotrajna imovina
 39. Dvojno tržište
 40. Dvosmjerno tržište
 41. Dvostruki odbitak

E

 1. ECU
 2. Ekonomsko vlasništvo
 3. Eksterna sredstva
 4. Elastična obveznica
 5. Elektronički sustav plaćanja
 6. Emisija
 7. Emisija prava
 8. Emisija u optjecaju
 9. Emisija vrijednosnih papira
 10. Emisijska cijena vrijednosnica
 11. Emitirani kapital
 12. Euribor
 13. Euro
 14. Eurodolar
 15. Europska Banka za Obnovu i Razvoj (EBRD)
 16. Europska investicijska banka - EIB
 17. Europski monetarni sustav
 18. Europsko tržište novca
 19. Eurotržište

F

 1. Factoring
 2. Federalni sustav rezervi
 3. Fiksni dohodak
 4. Fiksno ukamaćene obveznice
 5. Fiktivno trgovačko društvo
 6. Financial Times
 7. Financijska godina
 8. Financijska kriza
 9. Financijska mjenica
 10. Financijska poluga
 11. Fiskalna politika
 12. Fiskalno iscrpljivanje
 13. Fluktuacija
 14. Fond tržišta novca
 15. Franšiza

G

 1. Garancija
 2. Garancija za dobro izvršenje posla
 3. GATT
 4. Glavna skupština
 5. Glavnica
 6. Globalno tržište
 7. Glodač imovine
 8. Gospodarstvo interesno udruživanje
 9. Gotovina
 10. Greshmanov zakon
 11. Gubitak

H

 1. Hiperinflacija
 2. Hiperinflacijska valuta
 3. Hipotekarna obveznica
 4. Holdinško trgovačko društvo
 5. Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak (HBOR)
 6. Hrvatska Narodna Banka (HNB)

I

 1. Imenovana osoba
 2. Indeks
 3. Indeksacija
 4. Indeksni fond
 5. Indosman
 6. Inflacija
 7. Insolventnost
 8. Interna sredstva
 9. Interna stopa rentabilnosti (IRR)
 10. Internacionalno udruženje za razvoj (IDA)
 11. Intervencija
 12. Investicijska banka
 13. Investicijska vrijednosnica
 14. Investicijski krediti
 15. Investicijski trust
 16. Investicijsko trgovačko društvo
 17. Iznuđeni otkup
 18. Izvanredni rashod
 19. Izviđač
 20. Izvor sredstava
 21. Izvoz kapitala
 22. Izvozna pogodnost
 1. Izvozni kredit
 2. Izvozni poticaj
 3. Izvršna cijena

J

 1. Jama
 2. Jaz u očekivanjima
 3. Junk obveznice

K

 1. Kamatna opcija, Opcija kamatne stope
 2. Kamatna otplata
 3. Kamatna stopa
 4. Kapital
 5. Kapitalizacija
 6. Kapitalizacijska emisija
 7. Kapitalna dobra
 8. Kapitalne povlastice
 9. Kapitalni gubitak
 10. Kapitalni rashod
 11. Kapitalski udio
 12. Kartica s odgođenim plaćanjem
 13. Katastar
 14. Know-how
 15. Knjiga podružnica / metoda dolarskog objedinjavanja
 16. Komanditno društvo
 17. Komercijalna mjenica
 18. Komercijalni papir
 19. Komisioni posao
 20. Kompenzacija
 21. Kompenzacijski fond
 22. Konačni porez
 23. Konosman
 24. Konsenzus
 25. Konsolidirana bilanca
 26. Kontrola dividendi
 27. Konvertibilne obveznice
 28. Konvertibilnost
 29. Konzorcij
 30. Korporacijske obveznice
 31. Koznorcij za fiksno ukamaćenje obveznice
 32. Kratkoročni krediti
 33. Kredibilnost
 34. Kredit
 35. Kredit dobavljača
 36. Kredit kupcu
 37. Kreditna linija
 38. Kreditna politika
 39. Kreditna sposobnost
 40. Kreditna unija
 41. Kreditni aranžman
 42. Kreditni rejting
 43. Kriptovaluta
 44. Krivotvorina
 45. Kružna (cirkularna) transakcija
 46. Kuna
 47. Kupnja kroz najam
 48. Kupnja mirovinskog anuiteta
 49. Kupovna moć

L

 1. Lančana transakcija
 2. Licenciranje
 3. LIFFE
 4. Likvidacija
 5. Likvidacijski termin
 6. Likvidnost
 7. Limit
 8. Longs
 9. Longs
 10. Luksemburška trgovačka društva

M

 1. Marcipanski sloj
 2. Međunarodna organizacija
 3. Međunarodni Monetarni Fond (MMF)
 4. Međunarodno oporezivanje
 5. Mehanizam deviznih tečajeva
 6. Menadžerski otkup
 7. Merger
 8. Minuli rad
 9. Mirovinski fond
 10. Mjenica
 11. Mjenični protest, protest mjenice
 12. Mjesto sjedišta
 13. Moneta
 14. Monetarna politika
 15. Monetarna ravnoteža
 16. Monetarna rezerva
 17. Monopol
 18. Monopolska cijena
 19. Multilateralna investicijska garancijska agencija (MIGA)
 20. Multinacionalna kompanija
 21. Multiplikacija depozita
 22. Municipalna obveznica

N

 1. Nacionalizacija
 2. Nadzorna organizacija upravitelja investicija IMRO
 3. Nadzorni odbor
 4. Nadzorno udruženje upravitelja i brokera financijskih posrednika
 5. Najviši iznos "kapa" kamatne stope (Interest rate CAP)
 6. NASDAQ
 7. Negativna kamatna stopa
 8. Negocijabilni instrument
 9. Nelikvidnost
 10. Nerazvijene zemlje
 11. Neto
 12. Neto sadašnja vrijednost
 13. Neutjeriv dug
 14. Neutralnost pri izvozu kapitala
 15. Nevidljivi predmeti trgovanja
 16. Nosilac sindikata
 17. Novac
 18. Novčana jedinica
 19. Novčana masa
 20. Novčani ekvivalenti
 21. Novčani surogat
 22. Novčani tok
 23. Novčani volumen
 24. Novčano tržište
 25. NYFE

O

 1. Obrasci platni promet
 2. Obratna krivulja prihoda
 3. Obrtni kapital
 4. Obveznica
 5. Obveznica bez kupona
 6. Obveznica ispod cijene
 7. Obveznica s fluktuirajućom stopom
 8. Obveznice javnog sektora
 9. Odbitak PDV-a
 10. Odbjegli kapital
 11. Odbor za jedinstvene postupke identifikacije vrijednosnica
 12. Odgoda otplate
 13. Odnos duga i otplate
 14. Odnos rasta i pada
 15. Odobreni kapital
 16. Odvojeno trgovanje registriranim kamatama glavnice vrijednosnica - STRIPS
 17. Ograničena odgovornost
 18. Okvirni kredit
 19. Olakšica po osnovi ulaganja
 20. Omjer kamatnog pokrića
 21. Opća polica
 22. Opća uplatnica
 23. Opći sporazum o carinama i trgovini, GATT
 24. Operacije na otvorenom tržištu
 25. Oportunitetni trošak
 26. Osigurana hipotekarna zadužnica
 27. Osigurani zajam
 28. Osiguranje tečajeva
 29. Osobni identifikacijski broj
 30. Osobni mirovinski račun
 31. Otkup upotrebom poluge
 32. Otplata prije roka
 33. Otplata prije roka

P

 1. Paralelno tržište
 2. Pismo umirenja
 3. Plativo prilikom isporuke, pouzećem
 4. Platna bilanca
 5. Platni zastupnik
 6. Plitka obveznica
 7. Plutajuća stopa
 8. Plutajući zalog
 9. Podmirenje duga
 10. Podređen drug
 11. Područje poticanog poduzetništva
 12. Područje zapošljavanja
 13. Podružnica
 14. Pogodnosti uz plaću
 15. Pokriće
 16. Polozaj
 17. Pomoćno društvo
 18. Ponudbena cijena
 19. Ponzijeva shema
 1. Porez na energiju
 2. Porez na kamate na razini poslovne jedinice
 3. Porez na nabave kapitala
 4. Porez na zemlju
 5. Porezne olakšice
 6. Posebna uplatnica
 7. Poslovna jedinica
 8. Poslovna poluga
 9. Poslovna veza
 10. Posrednik
 11. Posrednik između prodavatelja
 12. Postdatirati
 13. Postotna stopa na godišnjoj razini
 14. Pothvat za kolektivna ulaganja u prenosive vrijednosnice - UCITS
 15. Poticaj na ulaganje
 16. Poticaj na zapošljavanje
 17. Poticaj za očuvanje okoliša
 18. Poticaj za strano ulaganje
 19. Potpisnik emisije
 20. Potraživanje
 21. Potrošačka kartica
 22. Povijesni trošak
 23. Povijest banaka u HR
 24. Povjerenik
 25. Povjerenik
 26. Povlašteni kreditor
 27. Povlašteni prijenos
 28. Povratna kupnja
 29. Pranje dividende
 30. Pranje novca
 31. Pranje obveznica
 32. Pravilo o poslovnoj jedinici
 33. Pravna osoba
 34. Pravo inozemnih ulaganja
 35. Pravo prvokupa
 36. Pravo zapljene
 37. Predvodnica
 38. Pregrupiranje
 39. Preko šaltera
 40. Prekomjerno fundiranje
 41. Prekoračenje
 42. Prenosiv gubitak
 43. Prenosive vrijednosnice
 44. Prepakiranje
 45. Prestanak trgovačkog društva
 46. Prevara
 47. Pridružena trgovačka društva
 48. Prijavni obrazac
 49. Primarni novac
 50. Primarni preprodavatelj
 51. Primarno tržište
 52. Primjerena revnost
 53. Prinos do dospijeća
 54. Pripajanje dioničkog društva
 55. Prisilna štednja
 56. Privatizacija
 57. Privatni mirovinski fond
 58. Prodajna ponuda
 59. Profit
 60. Prognoziranje
 61. Programsko trgovanje
 62. Projektno financiranje
 63. Promjenjiva obveznica
 64. Promptna cijena
 65. Prospekt
 66. Protekcionizam
 67. Provizija
 68. Provizija za kreditno zaduženje
 69. Prvorazredne obveznice
 70. Punomoć

R

 1. Ranžirac
 2. Rashodi
 3. Raspareni blkok vrijednosnica
 4. Raspodjela kapitala
 5. Raspon između ponudbene i prodajne cijene
 6. Razmjena
 7. Recesija
 8. Reflacija
 9. Rendita
 10. Rentabilnost
 11. Rentna kamatna obveznica
 12. Repo poslovi
 13. Restrukturiranje
 14. Revalvacija
 15. Revizija
 16. Revizljski standardi
 17. Rezerve
 18. Ročnice
 19. Rupa u propisu
 20. Ružičasti arak

S

 1. Samoupravljanje
 2. Samurajska obveznica
 3. Sanacija
 4. Saudskoarapska monetarna agencija
 5. Sekuritizacija
 6. Sindicirani zajam
 7. Sindikat
 8. Sirovine
 9. Siva ekonomija
 10. SKDD
 11. Skriveno gospodarstvo
 12. Slobodna trgovina
 13. Slučajni hod
 14. Smještaj imovine
 15. Solventnost
 16. Spajanje poduzeća
 17. Specijalizirane banke
 18. Specijalna prava vučenja (SPV)
 19. Središnja banka
 20. Srednjoročne blagajničke obveznice
 21. Srednjoročni kredit
 22. Stagflacija
 23. Stand by aranžman
 24. Stara dama
 25. Stopa federalnih fondova
 26. Stopa nezaposlenosti
 27. Stopa prirasta
 28. Strana obveznica
 29. Strukovna udruženja
 30. Struktura kapitala
 31. Stvarni vlasnik
 32. Sudjelovanje u profitu
 33. Sumnjivo potraživanje
 34. Sustav odbitka dividende
 35. Sustav olakšica po osnovi cijene kapitala
 36. Suzbijanje ulaganja
 37. Svjetska banka

Š

 1. Špekulacija
 2. Štedno i kreditno udruženje

T

 1. Tečaj
 2. Tečajna lista
 3. Teorija očekivanja
 4. Teorija preferencije likvidnosti
 5. Teorija segmentacije tržišta
 6. Terminski zajam
 7. Terminsko pokriće
 8. Tokijska burza
 9. Trgovački krediti
 10. Trgovački registar
 11. Trgovački sud
 12. Trošak dopreme
 13. Tržište neuvrštenih vrijednosnica
 14. Tuđi kapital
 15. Tvorac tržišta

U

 1. Ubrzana amortizacija
 2. Ugovor o osnivanju društva
 3. Ugovor o poslovnoj suradnji
 4. Usmjeravanje dividende
 5. Uvozna kvota

V

 1. Valuta
 2. Vanjska sredstva
 3. Vezna struktura
 4. Vlastiti kapital
 5. Vodoravna pravednost
 6. Vrijednost zaduženja kod založnog kredita

Z

 1. Zakup - najam
 2. Založno (hipotekarno) pravo
 3. Zlatne llisice
 4. Zlatni padobran
 5. Zlatni paritet
 6. Zlatni pozdrav
 7. Zlatno bankarsko pravilo
 8. Zlatno rukovanje
 9. Zlato

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž