Pojam
Nacionalizacija

Preuzimanje komercijalnih tvrtki i upravljanje njima od strane države. Financijski sektor često ima visok stupanj nacionalizacije. U Francuskoj i Italiji, primjerice, najveće komercijalne banke i mnoga velika osiguravajuća društva kontrolira država. U osamdesetim godinama javila se snažna politička reakcija protiv nacionalizacije.
Cesto se smatralo da su nacionalizirane industrije neefikasne i nekonkurentne. U mnogim su slučajevima to i bile, ali ne isključivo zato što je njima upravljala država.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe