Pojam
Komercijalne banke

Depozitno-kreditne banke još se nazivaju i komercijalne banke. Iz samih naziva proizlaze i njihova obilježja i funkcije. Ovo su banke kreditiranja gospodarstva ali i stanovništva. Temelj ove aktivnosti čine kratkoročni depoziti iz svih izvora. Odobravanjem kredita ove banke povećavaju novčanu masu. Ovu pojavu danas uobičajeno nazivamo sekundarna emisija novca što ima izuzetan utjecaj na robno novčane odnose, stabilnost tečaja nacionalne valute, a time i cjelokupnog gospodarskog sustava zemlje.
Stoga je pridržavanje načela i principa bankarskog poslovanja za svaku banku, ali i za bankovni sustav u cjelini, imperativ.
Mjere kreditno-monetame politike koje provodi središnja banka čine okvir djelovanja ovih banaka. Uz to središnja banka temeljem svojih ingerencija surađuje s ovim bankama te u konačnici usmjerava i kontrolira njihov rad.
Uloga depozitno-kreditnih banaka u suvremenom bankarstvu je izuzetno značajna. One kroz obnašanje svojih funkcija utječu na cjelokupna
 

Srb, Matić, Bankarstvo

Vezane grupe