Pojam
Depo poslovi - trezori

Čuvanje i upravljanje vrijednostima- depo poslovi predstavljaju temeljne poslove prvih banaka. Predmet ovih bankarskih poslova su različite vrijednosti kao što su zlato, druge plemenite kovine, nakit, numizmatički novac, razni vrijednosni papiri i drugo.
Vrijednosni papiri s rokovima dospijeća mogu biti povjereni banci osim na čuvanje i na upravljanje. Ostale vrijednosti su najčešće povjerene samo na čuvanje.
Banke koje za to imaju uvjete mogu svojim klijentima iznajmljivati Posebne pretince (trezore) za pohranu nenovčanih depozita.
 

Srb, Matić, Bankarstvo

Vezane grupe